ثقلین
TasvirShakhes-Clip14030202-Hkashani_Com

حسرت بزرگ

حجت الاسلام کاشانی

برگرفته از جلسات "سیر تکوّن عقاید شیعه" ...

TasvirShakhes-Clip14020916-Hkashani_Com

سرباز ابلیس نشویم

حجت الاسلام کاشانی

...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-463-Thaqalain-IR

حسرت کافران در روز قیامت

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

تفسیر «یا لَیتَنی کُنتُ تراباً» چیست؟ آیا این آیه ناظر به آن است که کافر در قیامت آرزو می‌کند کاش دوست‌دار حضرت علی(ع) بود؟ ...

TasvirShakhesAudioClip

لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم

پانزدهم فروردین ماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...