ثقلین
TasvirShakhes-Mabar

اینفوگرافیک معبر نفوذ

نقش یادگارها و آقازاده‌ها در تاریخ اسلام

یکی از حربه‌هایی که جریان‌ نفاق به وسیلة آن در طول تاریخ عمدة زحمات اهل‌بیت(ع) را هدر داده و بیشترین ظلم را نسبت به ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-03

توسل به نیرنگ و تبلیغات سیاسی، حربه امروز تکفیر!

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

آنان که وهابیون را نمی شناسند، گرفتار فریب ایشان می شوند و سخن وهابیون مبنی بر اینکه «ما مسلمانان را تکفیر نمی کنیم، بلکه ما ...