ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-692

حدیث قلم و دوات

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «صحیح بخاری» ص 1438 ...

TasvirShakhes-aya hadith ghalam v davt dale bar adame taeine janeshin ast-13960703

آیا درخواست قلم و کاغذ توسط پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در آخرین ساعات عمر شریفش دلیل بر این نیست که پیامبر تا آن زمان جانشینی برای خود تعیین نکرده بودند؟

پاسخ به شبهه ای در جهت عدم تعیین جانشین از سوی نبی مکرم اسلام

برخی فکر می کنند همین که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در آخرین لحظات عمر شریفشان درخواست قلم و کاغذ کردند، و فرمودند که می خواهم چیزی را ...