ثقلین
TasvirShakhes-Vahidi-13980224-MahRamazan-09-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 24 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980223-MahRamazan-08-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هشتم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 23 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980222-MahRamazan-07-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هفتم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 22 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980221-MahRamazan-06-Thaqalain_IR

سخنرانی شب ششم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 21 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980220-MahRamazan-05-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پنجم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 20 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980219-MahRamazan-04-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهارم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 19 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980218-MahRamazan-03-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سوم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 18 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980217-MahRamazan-02-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دوم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 17 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980216-MahRamazan-01-Thaqalain_IR

سخنرانی شب اول ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 16 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980204-Akhlaghe-Modarresi-Thaqalain_IR

اخلاق مدرسی ـ جلسه ششم

حجت الاسلام وحیدی؛ 11 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980204-Akhlaghe-Modarresi-Thaqalain_IR

اخلاق مدرسی ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام وحیدی؛ 04 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980128-Akhlaghe Modarresi-Thaqalain_IR

اخلاق مدرسی ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام وحیدی؛ 28 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13971215-Akhlaghe Modarresi-Thaqalain_IR

اخلاق مدرسی ـ جلسه سوم

حجت الاسلام وحیدی؛ 15 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13971208-Akhlaghe Modarresi-Thaqalain_IR

اخلاق مدرسی ـ جلسه دوم

حجت الاسلام وحیدی؛ 08 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 3123