ثقلین
TasvirShakhes-Mohseni-13990229-24Ramazan-Thaqalain_IR

سنن الهی در معارف اسلامی _ جلسه هفدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 29 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13990228-23Ramazan-Thaqalain_IR

سنن الهی در معارف اسلامی _ جلسه شانزدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 28 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13990227-22Ramazan-Thaqalain_IR

اهمیت شب قدر ـ جلسه سوم

حجت الاسلام محسنی؛ 27 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13990226-21Ramazan-Thaqalain_IR

شهادت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

حجت الاسلام محسنی؛ 26 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13990225-20Ramazan-Thaqalain_IR

اهمیت شب قدر ـ جلسه دوم

حجت الاسلام محسنی؛ 25 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13990224-19Ramazan-Thaqalain_IR

ضربت خوردن امیرالمؤمنین علیه السلام

حجت الاسلام محسنی؛ 24 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13990223-18Ramazan-Thaqalain_IR

اهمیت شب قدر ـ جلسه اول

حجت الاسلام محسنی؛ 23 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13990222-17Ramazan-Thaqalain_IR

سنن الهی در معارف اسلامی _ جلسه پانزدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 22 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13990221-16Ramazan-Thaqalain_IR

سنن الهی در معارف اسلامی _ جلسه چهاردهم

حجت الاسلام محسنی؛ 21 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13990220-15Ramazan-Thaqalain_IR

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

حجت الاسلام محسنی؛ 20 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13990219-14Ramazan-Thaqalain_IR

سنن الهی در معارف اسلامی _ جلسه سیزدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 19 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13990218-13Ramazan-Thaqalain_IR

سنن الهی در معارف اسلامی _ جلسه دوازدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 18 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13990217-12Ramazan-Thaqalain_IR

سنن الهی در معارف اسلامی _ جلسه یازدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 17 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13990216-11Ramazan-Thaqalain_IR

سنن الهی در معارف اسلامی _ جلسه دهم

حجت الاسلام محسنی؛ 16 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 5 از 10« بعدی...34567...10...قبلی »