ثقلین
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-01-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه بیست و پنجم

حجت الاسلام محسنی؛ ۸ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-03-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه بیست و چهارم

حجت الاسلام محسنی؛ ۱ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-02-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه بیست و سوم

حجت الاسلام محسنی؛ 18 بهمن 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-01-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه بیست و دوم

حجت الاسلام محسنی؛ 10 بهمن 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-03-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه بیست و یکم

حجت الاسلام محسنی؛ 26 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-02-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه بیستم

حجت الاسلام محسنی؛ 19 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-01-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه نوزدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 13 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Alfaegh-04-Thaqalain_IR

الفائق فی الاصول ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام محسنی؛ 13 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-03-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه هجدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 12 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Alfaegh-03-Thaqalain_IR

الفائق فی الاصول ـ جلسه سوّم

حجت الاسلام محسنی؛ 12 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Alfaegh-02-Thaqalain_IR

الفائق فی الاصول ـ جلسه دوّم

حجت الاسلام محسنی؛ 11 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Alfaegh-01-Thaqalain_IR

الفائق فی الاصول ـ جلسه اوّل

حجت الاسلام محسنی؛ 11 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-02-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه هفدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 28 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-01-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه شانزدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 21 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 1812345...10...قبلی »