ثقلین
TasvirShakhes-Kashani-13990722-Clip 269-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

امام حسین سلام الله علیه به شهادت خود علم داشتند

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 22 / مهر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «امام حسین سلام الله علیه به شهادت خود علم داشتند»؛ برگرفته شده از قسمت شصتم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 22 ...

TasvirShakhes-Kashani-13990722-Clip 268-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

قیس بن مُسهِر؛ یار شجاع و باوفا

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 22 / مهر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «قیس بن مُسهِر؛ یار شجاع و باوفا»؛ برگرفته شده از قسمت شصتم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 22 مهر ماه سال ...

TasvirShakhes-Kashani-13990722-Clip 267-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

«دنیاطلبی» علت عدم همراهی کوفیان با امام حسین سلام الله علیها

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 22 / مهر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «دنیاطلبی؛ علت عدم همراهی کوفیان با امام حسین سلام الله علیها»؛ برگرفته شده از قسمت شصتم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ ...

TasvirShakhes-Kashani-13990722-Samte-Khoda-60-Thaqalain_IR

ادامه موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه»

حجت الاسلام کاشانی؛ 22 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13990715-Clip 266-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

میرحامد حسین«مرزبان حریم تشیّع»

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 15 / مهر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «میرحامد حسین؛ مرزبان حریم تشیّع»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و نهم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 15 مهر ماه سال ...

TasvirShakhes-Kashani-13990715-Clip 265-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

تفاوت جناب زهیر با زبیر چه بود؟

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 15 / مهر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «تفاوت جناب زهیر با زبیر چه بود؟»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و نهم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 15 مهر ...

TasvirShakhes-Kashani-13990715-Clip 264-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

چقدر حاضریم برای دین فداکاری کنیم؟

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 15 / مهر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «چقدر حاضریم برای دین فداکاری کنیم؟»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و نهم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 15 مهر ماه ...

TasvirShakhes-Kashani-13990715-Samte-Khoda-59-Thaqalain_IR

ادامه موضوع «تبیین تاریخی قیام سیّدالشّهداء سلام الله علیه»

حجت الاسلام کاشانی؛ 15 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13990708-Clip 263-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

چرا سیّدالشّهداء صلوات الله علیه مسیر کوفه را انتخاب کردند؟

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 08 / مهر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «چرا سیّدالشّهداء صلوات الله علیه مسیر کوفه را انتخاب کردند؟»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و هشتم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ...

TasvirShakhes-Kashani-13990708-Clip 262-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR!

حضرت سیدالشهداء صلوات الله علیه با قیام خود به چه معروفی امر کردند؟

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 08 / مهر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «حضرت سیدالشهداء صلوات الله علیه با قیام خود به چه معروفی امر کردند؟»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و هشتم برنامه ...

TasvirShakhes-Kashani-13990708-Clip 261-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR!

نقد نظریاتی که هدف قیام حضرت سیدالشهدا صلوات الله علیه را فقط شهادت می دانند!

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 08 / مهر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «نقد نظریاتی که هدف قیام حضرت سیدالشهدا صلوات الله علیه را فقط شهادت می دانند!»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و ...

TasvirShakhes-Kashani-13990708-Clip 260-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

دونَ حُسَین مُهْجَتی وَدَارِی (جان و مالم فدای امام حسین صلوات الله علیه باد)

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 08 / مهر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «دونَ حُسَين مُهْجَتي وَدَارِي (جان و مالم فدای امام حسین صلوات الله علیه باد)»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و هشتم ...

TasvirShakhes-Kashani-13990708-Clip 259-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

چرا واقعه کربلا نمی تواند فقط تکلیفی خاص باشد؟

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 08 / مهر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «چرا واقعه کربلا نمی تواند فقط تکلیفی خاص باشد؟»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و هشتم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ ...

TasvirShakhes-Kashani-13990708-Clip 258-Barname Samte Khoda-Thaqalain_IR

ابعاد قیام سیدالشهدا صلوات الله علیه

حجت الاسلام کاشانی؛ برنامه سمت خدا - 08 / مهر / 1399

کلیپ تصویری با عنوان «ابعاد قیام سیدالشهدا صلوات الله علیه»؛ برگرفته شده از قسمت پنجاه و هشتم برنامه تلویزیونی «سمت خدا» ـ 08 مهر ماه ...

صفحه 18 از 137« بعدی...10...1617181920...304050...قبلی »