ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-624

نیروی الهی امیرالمؤمنین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تفسیر الفخر الرازی» جزء 21 ص 92 ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-997-Thaqalain-IR

آیه ای در قرآن پیرامون جنگ خیبر

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا آیه ای در قرآن پیرامون جنگ خیبر وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-297-Thaqalain_IR

نقش بی بدیل امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ خیبر

پرسش و پاسخ پیرامون امیرالمؤمنین علیه السلام

در کدام صحنه‌های جنگ خیبر، امام علی(ع) نقش برجسته و بی‌بدیلی داشت؟ ...

TasvirShakhesTasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-221

فضیلت های امیرمؤمنان علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Payambar-ESQ-25-ThaqalainSite

برنگشتن مهاجران حبشه تا هفت سال بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

بعد از هجرت پیامبر(ص) به مدینه و نیاز حکومت اسلامی به جنگ‌جویان مسلمان، چرا مهاجران حبشه تا هفت سال بعد به مدینه بازنگشتند؟ ...