ثقلین
TasvirShakhes-Musavi-14020212-Markaze-Oloume-Eslami-Emam-Khomeini-Thaqalain_IR

فلسفه تعلیم و تربیت از منظر قرآن کریم

مرکز آموزشی علوم اسلامی امام خمینی(ره)؛ مدرسه علمیه امام خمینی(ره) تهران

روز سه شنبه مورخ 12 اردیبهشت ماه 1402 و همزمان با فرارسین روز معلم و شهادت آیت الله مطهری(ره)ُ ویژه برنامه ای با عنوان «فلسفه ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1234-Thaqalain-IR

اشاره به تعلیم و تربیت در قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در کجای قرآن به تعلیم و تربیت فرزندان اشاره دارد؟ ...

TasvirShakhesporseman233

تعلیم و تربیت

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: چگونه فرزندان خود را آماده‌ی مسیر تعلیم و تربیت کنیم؟جواب: یکی از نکاتی که امروزه شاید کمتر در مباحث رسانه‌ای برای خانواده‌ها مطرح می‌شود ...

TasvirShakhes87TalimOtarbiyat

تعلیم و تربیت

کلمات قصار، پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی (ره)

هر اصلاحی نقطۀ اوّلش خود انسان است. اگر چنانچه خود انسان تربیت نشود نمی‌تواند دیگران را تربیت کند. انسان اگر درست بشود همه چیز عالم ...