ثقلین
TasvirShakhes-Clip14021106-Hkashani_Com

تأثیر سقیفه در تعصب به بدعت

حجت الاسلام کاشانی

...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-617

دعوای جاهلی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «زادالمعاد» جزء 2 ص 431 ...

TasvirShakhesTarikhFarhang-48-Thaqalain-IR

مؤلفه‌های قرآنی فرهنگ جاهلیت و مصادیق آن در جوامع مدرن

مقاله ای از محمد شعبانپور و زهرا بشارتی

پیش از ظهور اسلام، سنتی حکمفرما بود که قرآن کریم از آن به «جاهلیت اولی» تعبیر کرده است. برخی مفسران، قید «اولی» را حمل بر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-481

انکار فضیلت علی علیه السلام بخاطر تعصب

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «فضائل الصحابة» و کتاب «المطالب العالیة» ...

TasvirShakhes-WTNPP-068-ThaqalainSite

بدعت های ابوبکر وعمر درمدارک اهل تسنن

پرسش وپاسخ پیرامون وهابیت

بدعت های ابوبکر وعمر درمدارک اهل تسنن ونتائج آن ازنگاه انسانهای منصف ودوراز تعصب و.. ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-09

سرکوب افراطی مخالفان، و تعصب شدید وهابیون

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

حسن فرحان مالکی در متن پیش رو کوشیده است تا ضمن انتقاد به تعصب شدید پیروان شیخ محمد بن عبدالوهاب - که منجر به سرکوب ...