ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(117)

دروغ ابن تیمیه درباره حدیث ثقلین

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 4 ص 139 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(116)

ازدواج همزمان با نُه زن!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 4 ص 139 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(115)

علیٌ قسیم النار و الجنه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 10 ص 255کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(114)

تفاوت قاتلان علی(علیه السلام) و عثمان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 1 ص 585 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(113)

برتری علمی امیرالمومنین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 10 ص 255 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(112)

اعتراض به اجتهاد غلط

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 1 ص 593 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(111)

بی ادبی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 1 ص 593 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(109)

اجتهاد در برابر نص

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 1 ص 593 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(108)

دروغگوی حواس پرت!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 4 ص 171 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(106)

برترین یار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 4 ص 103 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(105)

سریال دروغ های «ابن تیمیه»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 3 ص 317 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(104)

دروغی از جناب «ابن کثیر»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 3 ص 317 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(103)

«منکر» از نظر «ابن کثیر»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 3 ص 317 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(102)

دروغ شاخدار!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 3 ص 211 کتاب شریف الغدیر ...

صفحه 45 از 48« بعدی...102030...4344454647...قبلی »