ثقلین
TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-360-ThaqalainSite

آسیب های محیط خارج از منزل

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

برخی اعتقاد دارند که نباید بچّه‌ها را به محیط خارج از منزل فرستاد یا نباید اجازه داد که با دوستان خود در محیط بیرون بازی ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-359-ThaqalainSite

ترس و محبت همزمان؟!

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

آیا این طرز فکر درست است که بچّه باید با یکی از والدین صمیمی باشد و از دیگری بترسد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-358-ThaqalainSite

بهترین زمان برای بارداری دوّم

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

بهترین فاصله ی سنّی برای بارداری دوّم مادر چه زمانی می‌باشد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-357-ThaqalainSite

اختلاف سنی زیاد بین فرزرندان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من دو فرزند با ده سال فاصله‌ی سنّی دارم. می خواستم بدانم که فاصله‌ی سنّی زیاد چه آسیبی را در تربیت فرزندانم ممکن است ایجاد ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-356-ThaqalainSite

تنظیم وقت بین کارهای شخصی خود و فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چگونه باید یک مادر بین وقت گذاشتن برای فرزند و وقت گذاشتن برای خود توازن ایجاد کند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-355-ThaqalainSite

آشنایی فرزند با مباحث تربیتی

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

شخصیّت اصلی کودک تا شش، هفت سالگی ساخته می شود امّا معمولاً والدین بخاطر عدم آگاهی باعث می‌شوند که فرزند شخصیت غیر متعارفی داشته باشد. ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-354-ThaqalainSite

وظیفه پدر در تربیت دینی فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

اگر مادر اهل نماز نبود، وظیفه‌ی پدر در تربیت فرزندان چیست؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-353-ThaqalainSite

تربیت دینی و الگو پذیری از پدر

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

در شرایطی که پدر نمازخوان نیست؛ مادر چگونه می‌تواند فرزند خردسالش را که از پدر الگوپذیری دارد، تربیت دینی کند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-352-ThaqalainSite

تأثیر رابطه والدین بر حرف شنوی فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من پدر یک دختر دو و نیم ساله هستم که خیلی او را دوست دارم و به او محبّت می‌کنم ؛ ولی همسرم او را ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-351-ThaqalainSite

رابطه ی تفاوت اعتقادی والدین و تربیت کودک

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پدر و مادری که از نظر اعتقادی با هم تفاوت دارند، چه طور بچّه های خود را تربیت کنند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-126-ThaqalainSite

تنبیه بدنیِ کودک

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

آیا تنبیه بدنیِ کودک دیه دارد و به چه میزان می‌باشد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-127-ThaqalainSite

قهر کردن؛ یکی از روش های تنبیه

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

با توجّه به حدیثی از امام رضا علیه السّلام، که فرمود: "فرزندت را نزن، برای ادب کردنش با او قهر کن، ولی مواظب باش قهر ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-124-ThaqalainSite

تنبیه والدین برای فرزندان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

تنبیه والدین برای فرزندان باید چگونه باشد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-110-ThaqalainSite

ساز مخالف زدن کودکان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

یک دختر شش ساله دارم که شدیداً ساز مخالف می‌زند. مثلاً در رابطه با غذاخوردن، وقتی من ماهی درست کرده باشم می‌گوید: من این را ...

صفحه 5 از 53« بعدی...34567...102030...قبلی »