ثقلین
TasvirShakhes-44-VIP-ThaqalainSite

شفا در تربت سیدالشهدا علیه السلام

میراث مخطوط اسلامی

برگرفته از کتاب «الطیوریّات» ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-718-Thaqalain_IR

تربت شفا دهنده امام حسین علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

می‌‌گویند تربت شفا دهنده امام حسین(ع) خاکی است سرخ رنگ که از داخل قبر قسمت بالای سر حضرت می‌‌جوشد و تربت شفا دهنده، آن تربت ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-526-Thaqalain_IR

روایتی درباره خوراندن تربت امام حسین علیه السلام به نوزاد

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

آیا روایتی مبنی بر خوراندن تربت امام حسین(ع) و آب فرات به نوزاد تازه متولد شده داریم؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-425-Thaqalain_IR

آثار و برکات تربت امام حسین علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

تسبیح تربت امام حسین(ع) چه آثار و برکاتی دارد؟ ...

TasvirShakhes-ShiaVaSoni-026-ThaqalainSite

سجده بر تربت امام حسین علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون شیعه و اهل سنت

فلسفه سجده بر تربت سیدالشهدا(علیه السلام) چیست؟ ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-272

پیامبر اولین گریه کن حسین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب المسند احمد بن حنبل ج 1 ص 446 ...