ثقلین
TasvirShakhes-Salman Hosseini-14020415-Ravesh Shenasi Nahv-Jalase 03-Thaqalain_IR

بایسته های تدریس ـ جلسه سوّم

حجت الاسلام سید سلمان حسینیِ؛ ۱۵ تیر ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Salman Hosseini-14020415-Ravesh Shenasi Nahv-Jalase 02-Thaqalain_IR

بایسته های تدریس ـ جلسه دوّم

حجت الاسلام سید سلمان حسینیِ؛ ۱۵ تیر ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Salman Hosseini-14020415-Ravesh Shenasi Nahv-Jalase 01-Thaqalain_IR

بایسته های تدریس ـ جلسه اوّل

حجت الاسلام سید سلمان حسینی؛ ۱۵ تیر ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-13970719-FononTadris-Thaqalain_IR

فنون تدریس

حجت الاسلام جانباز؛ 19 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-DaftarcheFeghhoOsoul

دفترچه تفصیلی سطح سه مدرسی فقه و اصول

فایل PDF

در ذیل فایل PDF دفترچه تفصیلی سطح سه مدرسی فقه و اصول برای استفاده مخاطبان محترم در درسترس قرار داده شده است. ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-119-ThaqalainSite

تدریس خصوصى

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا براى تدریس خصوصى در منزل، مى‌توان براى دانش‌آموزان دختر، معلم مرد و براى پسر معلم زن استخدام کرد؛ در حالى که هر دو در ...

TasvirShakhes-Etekaf-070-ThaqalainSite

تدریس در ایام اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا كسى كه معتكف است مى‏تواند براى كار يا تدريس از مسجد خارج شود و برگردد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-154-ThaqalainSite

حکم نماز و روزه اساتیدى که در خار از وطن تدریس میکنن

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

حكم نماز و روزه اساتیدى كه یك یا چند روز در هفته، به محل تدریس (كه فاصله آن با وطن بیش از مسافت شرعى است)، ...

TasvirShakhes-Janbaz-13950401-RavesheTadris-ThaqalainSite

روش تدریس – جلسه چهارم

استاد جانباز؛ دوره تربیت مدرس زبان عربی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-13950331-RavesheTadris-ThaqalainSite

روش تدریس – جلسه سوم

استاد جانباز؛ دوره تربیت مدرس زبان عربی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-13950330-RavesheTadris-ThaqalainSite

روش تدریس – جلسه دوم

استاد جانباز؛ دوره تربیت مدرس زبان عربی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-13950329-RavesheTadris-ThaqalainSite

روش تدریس – جلسه اول

استاد جانباز؛ دوره تربیت مدرس زبان عربی
در حال لود شدن فایل های صوتی...