ثقلین
TasvirShakhes-Kashani-14000201-AghaedEslami-08-Thaqalain_IR

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام حامد کاشانی؛ 01 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14000131-MaheMan07-Thaqalain_IR

دغدغه های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در دفاع از حق

حجت الاسلام کاشانی؛ 31 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14000131-AghaedEslami-07-Thaqalain_IR

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام حامد کاشانی؛ 31 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14000130-MaheMan06-Thaqalain_IR

ادامه ی بحث «محبت شدید متقابل بین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و رسول خدا صلی الله علیه و آله»

حجت الاسلام کاشانی؛ 30 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14000130-AghaedEslami-06-Thaqalain_IR

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه ششم

حجت الاسلام حامد کاشانی؛ 30 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14000129-MaheMan05-Thaqalain_IR

محبت شدید متقابل بین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و رسول خدا صلی الله علیه و آله

حجت الاسلام کاشانی؛ 29 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14000129-AghaedEslami-05-Thaqalain_IR

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام حامد کاشانی؛ 29 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14000127-MaheMan04-Thaqalain_IR

زُهد و تواضع حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه

حجت الاسلام کاشانی؛ 28 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14000128-AghaedEslami-04-Thaqalain_IR

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام حامد کاشانی؛ 28 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14000127-MaheMan03-Thaqalain_IR

ادامه ی بحث «مسیحیان از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه می گویند

حجت الاسلام کاشانی؛ 27 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14000127-AghaedEslami-03-Thaqalain_IR

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه سوم

حجت الاسلام حامد کاشانی؛ 27 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14000126-MaheMan02-Thaqalain_IR

مسیحیان از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه می گویند

حجت الاسلام کاشانی؛ 26 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14000126-AghaedEslami-02-Thaqalain_IR

مقدماتی بر فهم ما از عقائد اسلامی ـ جلسه دوم

حجت الاسلام حامد کاشانی؛ 26 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-14000125-MaheMan01-Thaqalain_IR

شجاعت و محبوبیت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نزد مسیحیت

حجت الاسلام کاشانی؛ 25 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 3 از 11612345...102030...قبلی »