ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-49-VIP-ThaqalainSite

بیعت به زور آتش

میراث مخطوط اسلامی

برگرفته از کتاب «حدیث هشام بن عمار» ...

TasvirShakhes-AxMatn-48-VIP-ThaqalainSite

دستور هجوم به خانه وحی و آتش کشیدن آن

میراث مخطوط اسلامی

برگرفته از کتاب «المختصر فی اخبار البشر» ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1021-Thaqalain_IR

کشانی که شامل حدیث «هر کس بمیرد و در گردن او بیعتی نباشد به مرگ جاهلیت مرده است» می شوند

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

آیا حدیث "هر کس بمیرد و در گردن او بیعتی نباشد به مرگ جاهلیت مرده است" شامل حال خود پیامبر(ص) می شود؟ ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-689

اعتراف مهم اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بدعت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «صحیح بخاری» ص 1025 ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-341-Thaqalain_IR

بیعت مردم کوفه با امام حسین علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

چرا مردم کوفه بیعت خود را با امام حسین(ع) شکستند؟ ...

TasvirShakhes-TarikhEslam-144-13960515-Thaqalain-Ir

چگونگی بیعت با امام علی(علیه السّلام)

مقاله ای از علی کریمی

پس از قتل عثمان، اصلی­ترین عامل رسیدن امام علی(ع) به قدرت، بیعت مردم با ایشان بود که همواره یکی از موضوعات مهم قابل بحث در ...

TasvirShakhes-TarikhEslam-91-13960511-Thaqalain-Ir

«بیعت» و کارکردهاى آن در عصر جاهلى و صدر اسلام‏

مقاله ای از حمید رضا مطهری

یکى از سنت‏هاى عصر جاهلى که مورد تأیید و استفاده‏ى اسلام قرار گرفت بیعت است. شباهت‏ها و تفاوت‏هایى میان بیعت در عصر جاهلى و صدر اسلام ...

TasvirShakhes-Shobhe01-13960508-Thaqalain-Ir

آیا امیر مؤمنان علیه السلام با اختیار ، با ابوبکر بیعت کردند؟

پاسخ به شبهه مشروعیت خلافت

برخی القا می‌کنند که امیرمؤمنان ع خودش به اختیار با ابوبکر بیعت کرده است. و این گفته خود را دستمایه سخنان خود قرار داده و ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-451

بیعت اجباری

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «منهاج السنه» جزء 8 ص 270 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-433

تقیه ابن عمر از یزید

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «العواصم و القواصم» جزء 8 ص 136 ...

TasvirShakhes-05-VIP-ThaqalainSite

آتش به خانه وحی

میراث مخطوط اسلامی

برگرفته از کتاب «روض المناظر فی علم الاوایل و الاواخر» ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-412

چرا هجوم فقط برای فاطمه؟

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «منهاج السنه» و کتاب «المذکر و التذکیر و الذکر» ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-372

کراهت از همنشینی با خلیفه دوم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «صحیح بخاری» ص 1040 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-367

بیعت نکردن دردانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «صحیح بخاری» ص 1040 ...

صفحه 1 از 3123