ثقلین
TasvirShakhes-WTJN-026-ThaqalainSite

همگامی بهائیت ایران با وهابیت در تخریب قبور ائمه بقیع

مقاله ای از رضا علی صوفی

هشتم شوال هر سال یادآورحادثه ای تلخ برای جهان اسلام ، به ویژه عالم تشیع است، واقعه ای که طی آن قبور اهل بیت عصمت ...