ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-627

کلمات ممنوعه در شأن امیرالمؤمنین!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «التحقیق فی احادیث الخلاف» و کتاب «الأجوبة المتلائمة» ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-621

تهمت به شیعیان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «الفتاوی الحدیثیة» و کتاب «مسائل الإمام ابن باز» ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-604

تکفیر به نفع خورشید

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «الأدلة النقلیة و الحسیة» ص 17 ...

TasvirShakhes-03-VIP-ThaqalainSite

ادب زمخشری نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها

میراث مخطوط اسلامی

برگرفته از کتاب «الفائق فی غریب الحدیث» ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-368

عدم بیعت دردانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «الحلل الإبریزیة من التعلیقات البازیة» ص 290 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-300

عدم تحمل فضائل علی علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhesTasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-203

خدای پنج انگشتی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-184

سودای خام وهابی ها

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-WTSH-066-ThaqalainSite

نقد و بررسی دیگاه های سلفی بن باز

مقاله ای از ابراهیم قاسمی

جریان سلفی گری یکی از جریان های تاثیر گذار و فعال در دوره معاصر می باشد. اگر ترسیم یک طرح کلی برای بررسی جریان های ...

TasvirShakhes-WTSH-065-ThaqalainSite

نقد مبانی اجتهادی بن باز

مقاله ای از علی اصغر رضوانی

عبدالعزیز بن باز از جمله مفتیان بزرگ وهابی است. از او فتاوایی صادر شده که بعضا افعال مسلمانان را به بدعت نسبت داده و در ...

TasvirShakhes-WTSH-060-ThaqalainSite

دیدگاه های فقهی بن باز

مقاله ای از علی اصغر رضوانی

از مفتیان بزرگ وهابی عصر حاضر می توان به شیخ عبدالعزیز بن باز اشاره کرد. وی دز شهر ریاض در سال 1330ه.ق متولد شد و ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen104

بررسی و نقد رابطه دعا و عبادت، از منظر قرآن و وهابیت

مقاله ای از قادر سعادتی

با بررسی واژه «دعا» در قرآن و روایات، روشن می‌شود که دعا در اصطلاح دینی مفاهیمی غیر از معنای لغوی آن دارد. لذا هر دعایی ...

TasvirShakhes-04-Mazloumiyat-ThaqalainSite

عدم بیعت دردانه پیامبر

اسناد مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها

این مجموعه متشکل از عکس نوشته های مستند تاریخی از کتب برادران اهل سنت می باشد. ...

TasvirShakhesBenBaz

راهکار علمای بزرگ وهابیت برای حل مشکل و ناکامی حدیث آبگوشت

چند سوال از اسلام اموی / حجت الاسلام کاشانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...