ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

تاهستم ای رفیق ندانی که کیستم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار)

تاهستم ای رفیق ندانی که کیستمروزی سراغ وقت من آیی که نیستمدرآستان مرگ که زندان زندگی استتهمت به خویشتن نتوان زد که زیستمپیداست از گلاب ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای دل مگو که موسم اندوه شد بسر

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: وصال شیرازی

ای دل مگو که موسم اندوه شد بسرماه محرّم ار بسر آمد مه صفرفارغ نشد هنوز دل از بار اندهی کامد به روی ماتم او ماتمی ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای حسن ای مظهرحُسن وحسن – باتلخیص

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: خوشدل تهرانی

ای حسن ای مظهرحُسن وحسنسبط نبی پور شه ممتحنفاطمه را ،ای که تویی نورعینصلح توهمدوش قیام حسینگرکه نبد صلح تو ای مقتدانهضت عاشور، نگشتی به ...

TasvirShakhesEmamHasan

دل بود سوخته ی عشق فرحزای حسن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی حیدری

دل بود سوخته ی عشق فرحزای حسنجان بود شیفته ی حسن دل آرای حسندر دل لاله زعشق رخ او سودائیستدل من لاله صفت سوخت زسودای ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای جان اهل دل که جهان را تو سروری

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمدرضا یاسری (چمن تهرانی)

ای جان اهل دل که جهان را تو سروریخورشید و مه نه ای واز این هردوبرتریجان می دهی به مرده ، مگر پور مریمی؟دل می ...

TasvirShakhesEmamHasan

هر نگاهت شکیب می بارد

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: یوسف رحیمی

هر نگاهت شکیب می باردچشم هایت خلاصه‌ی صبر استهمه‌ی عمر پر تلاطم تولحظه لحظه حماسه‌ی صبر است نقش انگشترت حکایت داشتعزّتت را کسی نمی فهمدچه غمی ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای آنکه جلوه ای ز جمال خدا تویی – باتلخیص

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: خسرو

ای آنکه جلوه ای ز جمال خدا توییفرزند فاطمه حسن مجتبی توییپور بتول و سبط نبی فخر کائناتنور و سرور چشم و دل مرتضی توییحسنت ...

TasvirShakhesEmamHasan

مست از غم توام غم تو فرق می کند

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سیدمحمد جواد شرافت

مست از غم توام غم تو فرق می کندمحو توام که عالم تو فرق می کندبا یک نگاه می کشی و زنده می کنیمثل مسیح ...

TasvirShakhesEmamHasan

زیر پایش خدا غزل می ریخت

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید حمیدرضا برقعی

زیر پایش خدا غزل می ریختغزلی را که از ازل می ریختآن امامی که تا سحر امشبروی لبهای من غزل می ریختشب شعر مرا چه ...

TasvirShakhesEmamHasan

هنوز راه ندارد کسی به عالم تو

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید حمیدرضا برقعی

هنوز راه ندارد کسی به عالم تونسیم هم نرسیده به درک پرچم تونسیم پنجره ی وحی!  صبح زود بهشت“اذا تنفس ِ“ باران هوای شبنم توتو ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر باد، رفت شاخه ی بیدی که داشتم

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی حیدری

بر باد، رفت شاخه ی بیدی که داشتماز گریه دیدگاه جدیدی که داشتمبا اشک هم نشد بروم پشت میله ها بی اعتبار بود رسیدی که داشتمدر ...

TasvirShakhesEmamHasan

از بند این جهان که در آن بی گنه درم

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر:عاشق اصفهانی

از بند این جهان که در آن بی گنه درمگردم اگر رها به قفا باز ننگرمدر کار چرخ بگذرم از فکر انتقامیا از دل شکسته ...

TasvirShakhesEmamHasan

از زلف و خط و قد و خدّ پیوسته دارد ماه من

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: لامع درمیانی

از زلف و خط و قد و خدّ پیوسته دارد ماه منمشکی به عنبر برده سر، سروی مرتب با سمناز غیرت رخسار او وز حسرت ...

TasvirShakhesEmamHasan

آن را که ولایت حسن نیست

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: همای شیرازی

آن را که ولایت حسن نیستطاعات قبول ذوالمنن نیستاز بعد علی قبای لولاکجز درخور قامت حسن نیستآن را که محبت تو ای شاهچون پاک روان ...

صفحه 14 از 18« بعدی...1213141516...قبلی »