ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-314

حقانیت مسلم علی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب المستدرک ج 3 ص 129 ...

TasvirShakhes-WTNPP-069-ThaqalainSite

اهانت به پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم توسط وهابیون

پرسش وپاسخ پیرامون وهابیت

وهابیت در روایتی می گویند كه پيامبر اكرم (ص) در حال جنابت وارد مسجد شد در حاليكه غسل را فراموش كرده بود. (روايت از ابو ...