ثقلین
TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-34-ThaqalainSite

تزکیه نفس

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

امام علی(علیه السلام) چه راه کارهایی را برای اصلاح اخلاق و تهذیب نفس بیان می‌ کنند؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-33-ThaqalainSite

آفت های خردورزی

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

امام علی(علیه السلام) در نهج البلاغه یک دسته از آفت ها و موانع رشد و بالندگی عقل را بر می‌ شمارند که شایسته است کسانی‌که ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-32-ThaqalainSite

کارکردهای عقل

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

پرسش اساسی آن است از منظر امام علی(علیه السلام) عقل و خرد انسانی چه هویت و کارکردی دارد؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-31-ThaqalainSite

اهمیت و جایگاه عقل

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

از دیدگاه امام علی(علیه السلام) بی نیاز کننده ترین ثروت عقل و خرد است؛ امام(علیه السلام) در توصیه به فرزندشان امام حسن(علیه السلام) می‌ فرمایند: ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-30-ThaqalainSite

عقل و خرد

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

از دیدگاه امام علی(علیه السلام) جایگاه عقل و خرد در زندگی فردی و اجتماعی چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-29-ThaqalainSite

زیبایى زن

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

آیا طبق حدیث: «عقول النساء فى جمالهن و جمال‌الرجال فى عقولهم» عقل زن در جمال او خلاصه مى شود و جمال مرد در ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-28-ThaqalainSite

نقصان عقل زن

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

من در نهج البلاغه مطلبی در مورد زنان دیدم که در آن امام علی(علیه السلام) زنان را با تعابیر مختلفی از جمله ناقص العقل بودن ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-27-ThaqalainSite

دلایل خلافت امام(علیه السلام)

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

حضرت علی(علیه السلام) در نهج البلاغه دلایل حقانیت و برتری خود را برای امر خلافت چه می‌ دانند؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-26-ThaqalainSite

مدح و ستایش خلیفه دوم

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

گفتار 228 نهج البلاغه که حضرت علی(علیه السلام) در آن عمربن‌الخطاب را ستوده، چگونه با دیگر بیانات معصومان(علیهم السلام) قابل توجیه است؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-25-ThaqalainSite

فــدک

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

چرا امام علی(علیه السلام) فدک را در زمان حکومت خود بازپس نگرفت؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-24-ThaqalainSite

عزل و نصب‌ها

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

آیا عزل و نصب های امام علی(علیه السلام) خود منافی با عصمت ایشان نیست؟ مثلاً حضرت علی(علیه السلام) ابوموسی اشعری یا کمیل بن زیاد یا ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-23-ThaqalainSite

جهاد و شهادت

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

جهاد و شهادت از نظر امام علی(علیه السلام) چگونه توصیف شده است؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-22-ThaqalainSite

فـتـنــه

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

اینکه امام علی(علیه السلام) می‌ فرمایند: «در فتنه ها مانند بچه شتر باشید» یعنی چه؟ اساساً فتنه به چه معناست و چه ویژگی هایی دارد؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-21-ThaqalainSite

انتخاب شورایی

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

در نامه ششم نهج البلاغه امام علی(علیه السلام) می‌ فرمایند: «هر کس را مهاجرین و انصار انتخاب کنند، رضای خدا در آن است» منظور ...

صفحه 2 از 1212345...10...قبلی »