ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13990730-MarasemeShahidMohammadi-Thaqalain_IR

مراسم تشییع پیکر شهید امر به معروف «محمد محمدی»

چهارشنبه 30 مهر 1399

به گزارش پرتال علوم اسلامی ثقلین، روز چهارشنبه مورخ 30 مهر ماه 1399 ، مراسم تشییع پیکر شهید امر به معروف و نهی از منکر ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1321-Thaqalain_IR

منافات بین عدم مسئولیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قبال «ایمان مردم» و «جهاد و امر به معروف»

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

آیا بین عدم مسئولیت پیامبر(ص) در قبال ایمان مردم و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر منافات نیست؟! ...

TasvirShakhes-AhkameAmrBeMarofVaNahyAzMonkar-01-ThaqalainSite

معنای‏ امر به معروف و نهی از منکر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام امر به معروف

معروف و منکر به چه معنا است؟ ...

TasvirShakhes-Payambar-ESQ-03-ThaqalainSite

ایمان مردم و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

آیا بین عدم مسئولیت پیامبر(ص) در قبال ایمان مردم و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر منافات نیست؟! ...

TasvirShakhespayambar11

وصیّت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم به وصیّت خدای متعال ۲

به روایت سیّد رضی

مرحوم سیّد رضی با سلسله سند خود از امام کاظم (ع) و او از پدرشان، امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود:رسول خدا (ص) وقتی ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva12

فلسفه و اهداف قیام عاشورا از دیدگاه امام حسین علیه السلام

سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر

با توجه به این که بهترین و مطمئن ترین سند برای شناخت فلسفه و اهداف نهضت سید الشهدا(ع) ،کلمات خود آن حضرت یا امامان ...

TasvirShakhesEmamHoseyn01

ریشه‌های اجتماعی قیام امام حسین علیه السلام

سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر

یکی دیگر از حوزه هایی که می توان ریشه های تاریخی عاشورا را در آن جست و جو کرد حوزه اجتماعی است ، نخست باید ...