ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

به زهر خورده ی زهرا که شبل شیر خداست (یک بند از ترکیب بند)

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: خواجوی کرمانی

به زهر خورده ی زهرا که شبل شیر خداستهمای سدره وطاووس گلشن  خضراستزماه طلعت او بود چشم دین روشنبه سرو قامت اوگشته کار ایمان راستاز ...

TasvirShakhesEmamHasan

آمد غروب و باز دل تنگ من گرفت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حسین منزوی

آمد غروب و باز دل تنگ من گرفتهمچون دل غریب برای وطن گرفت در جستجوی جوهر آن حُسن گمشدهاز بام و در دوباره سراغ حسن ...

TasvirShakhesEmamHasan

جگر پاره شده مرهم بی یاور ها

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: یحیی نژاد سلامتی

جگر پاره شده مرهم بی یاور هادرد و غم، زخم زده بر جگر مادر هااین چه رسمی ست که یک عده پرستوی غریببنشینند درون قفس ...

TasvirShakhesEmamHasan

روزی که خورشید از قیامت در طپش بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مرتضی جام آبادی (یتیم)

روزی که خورشید از قیامت در طپش بودروزی که چرخ از هول محشر در کشش بودروزی که هستی جامه‌ی وحشت به بر داشتروزی که خورشید ...

TasvirShakhesEmamHasan

رسانده است به لبهای شیعیان، جــانها

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مرتضی جام آبادی (یتیم)

رسانده است به لبهای شیعیان، جــان‌هاتنی که دوخته شد بر کــفن، ز پیکان هاگهی ز بارش اشک و گهی ز بـارش تیرسفینه ای است گـــرفتار ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای از رخت گشـــاد ره چـــاره های من

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مرتضی جام آبادی (یتیم)

ای از رخت گشـــاد ره چـــاره های منهم خـــــاطرات بالــش گهواره های منهر زهر داد خــــصم به من چاره جستمشاین بــــــار بسته راه همه چاره ...

TasvirShakhesEmamHasan

خواست بنا را به سوختن بگذارد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مرتضی حیدری آل کثیر

خواست بنا را به سوختن بگذاردشمع تنت را به انجمن بگذاردحُسن تو را خواست، بیشتر کند آنگاهنام تو را چون خودش « حسن» بگذاردخواست، ببیند ...

TasvirShakhesEmamHasan

زن با پیاله آمد و با عشوه گفت:

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی حیدری

زن با پیاله آمد و با عشوه گفت:«راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست»یک جرعه ریخت توی پیاله به مرد داد:‌جز نوش کردن از ...

TasvirShakhesEmamHasan

…ناگهان رویش گل های کبود از بدنت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی حیدری

…ناگهان رویش گل های کبود از بدنتتند بادی و سپس نوبت پرپر شدنتآسمان ـ آبی محضی ـ ست به شکل رویت کهکشان گمشده در سایه ی ...

TasvirShakhesEmamHasan

خدا کند که دروغی بزرگ باشد این

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: رضا جعفری

خدا کند که دروغی بزرگ باشد اینمن اعتماد ندارم به حرف طالع بیننشسته اند کمان های بیوه آمادهگرفته اند کمین تیر های چله نشیندوباره کوچه ...

TasvirShakhesEmamHasan

ببین مرا که در آهم شراره خواهی دید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ببین مرا که در آهم شراره خواهی دیدز اشک دیده به دامن ستاره خواهی دیدکنار بسترت از بس چو شمع می‌سوزمببین که در دل اشکم ...

TasvirShakhesEmamHasan

ببین مرا که در آهم شراره خواهی دید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ببین مرا که در آهم شراره خواهی دیدز اشک دیده به دامن ستاره خواهی دیدکنار بسترت از بس چو شمع می‌سوزمببین که در دل اشکم ...

TasvirShakhesEmamHasan

طشت پُر خون جگر دیدن مرا باور نبود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

طشت پُر خون جگر دیدن مرا باور نبوددست گلچین بشکند این قدر گل پرپر نبودکی گمان می‌کردم از داغت بسوزد جان من؟رو به رو گشتن ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای وسعت بهاری بی انتهای سبز

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: یوسف رحیمی

ای وسعت بهاری بی انتهای سبزمرد غریب شهر ولی آشنای سبزروح اجابت است به دست تو بسکه داشتباغ دعای هر شب تو ربنای سبزهر شب ...

صفحه 20 از 27« بعدی...10...1819202122...قبلی »