ثقلین
TasvirShakhes-hasre teedad emam-13960516

چرا خداوند تنها دوازده امام را انتخاب کرد؟

پاسخ به شبهه‌ای در زمینه حصر تعداد ائمه

ممکن است این سؤال به ذهن بسیاری از ما آمده باشد که چرا خداوند برای بندگان خدا تنها 12 امام قرار داده است؟! به فرض ...

TasvirShakhes-shenaghte emame zaman-13960516

چرا باید شناخت کافی از امام زمان داشته باشیم؟

پاسخ به شبهه‌ای در زمینه مهدویت

ممکن است این سؤال برای همگان پیش بیاید که شناخت امامی که حاضر نیست، چه ضرورتی دارد؟ برفرض که او را شناختیم؛ آخرش چه چیزی ...

TasvirShakhes-EmamShenasi-13960323-Thaqalain-Ir

امام شناسی در محضر حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام

مقاله ای از اصغر غلامی؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

در ‌این گفتار، مطالبی از امام رضا علیه السلام تحلیل می‌شود در ‌این زمینه که: امامت منصبی الهی است و اختلاف مردم درباره ...

TasvirShakhes-AdabeZiarat-018-ThaqalainSite

امام شناسی راه خداشناسی!

پرسش و پاسخ پیرامون آداب و احکام زیارت

ظاهراً از خداشناسی به امام شناسی می رسیم نه بالعکس از امام شناسی به خداشناسی؟ ولی در زیارت جامعه کبیره می خوانیم «من اراد الله ...

TasvirShakhes-EmamShQ-35

میزان محبت اهل بیت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

محبّت اهل بیت (علیهم السّلام) تا چه اندازه‌ اهمّیّت دارد و چگونه به دست می‌آید؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-34

نور و عصمت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

لزوم وجود نور در زندگی مادی و معنوی انسان و ارتباط آن با پیشوایان معصوم را بیان کنید؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-33

ولایت تکوینی امامان (علیهم السّلام)

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

امامان و معصومان ع، از جهت ولایت تکوینی دارای چه جایگاهی هستند؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-32

علم و عصمت امامان (علیهم السّلام)

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

امامان (علیهم السّلام) از جهت علم و عصمت، دارای چه مقامی است؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-31

امام و انسان کامل

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

فرق انسان کامل با معصوم چیست؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-30

علم به شهادت

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

با وجود این‌که ائمّه‌ی معصومین (علیهم السّلام) از علم غیب برخوردار بودند؛ پس چرا گاهی انگور یا خرما و یا دیگر اشیای مسموم را تناول ...

TasvirShakhes-EmamShQ-29

گستره‌ی علم امام

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

علوم خارق العاده‌ی ائمّه (علیه السّلام) از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ آیا سخنان آنان در زمینه‌ی علوم تجربی نیز معتبر است؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-28

امام و منبع خطاناپذیر

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

ارتباط با منبع خطاناپذیر از چه سنخی است؟ ...

TasvirShakhes-EmamShQ-27

تحلیل اوصاف امامان

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

آیا ائمّه موجودات فرا انسانی‌اند؟ آیا بر همه چیز آگاهی دارند و نادانی در هیچ زمینه‌ای به آنان راه ندارد؟ آیا بر همه چیز ولایت ...

TasvirShakhes-EmamShQ-26

ویژگی‌های امامان عم «شناخت امام»

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون امام شناسی

با توجّه به حدیث معروف - «هر کس امام زمان خود را نشناسد، چنانچه بمیرد به مرگ جاهلیّت مرده است»- این شناخت چه ویژگی‌هایی دارد ...

صفحه 1 از 41234