ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

ای جمال تو متن آیه ی نور

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: طائی شمیرانی

ای جمال تو متن آیه ی نورنور چهر تو رشک آتش طوربا لبان تو شهد نا مشهودبا عذار تو ماه نامشهورشب عید است و باده ...

TasvirShakhesEmamHasan

ز سوز عشق، صبحدم، زدم به بوستان قدم

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد حسین بهجتی (شفق)

ز سوز عشق، صبحدم، زدم به بوستان قدمکه جویم از برای خود انیس دل، شریک غمز دور، لاله ای مرا بدید و سر نمود خمکه ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای جمال تو جلوه ی ازلی – (با تلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس براتی پور

ای جمال تو جلوه ی ازلیآیت کردگار لم یزلیای دمت معجز مسیحاییبر تنت جامه ی شکیباییآشنا با تو رسم مهر نداشتچشم دیدار آن سپهر نداشتکس ...

TasvirShakhesEmamHasan

با غم عشق تو تا یار دل زار من است – با تلخیص

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: جوهری (ذاکر)

با غم عشق تو تا یار دل زار من استبهتر از خلد برین گوشه ی بیت الحزن استنه غم حور و نه اندیشه ی جنت ...

TasvirShakhesEmamHasan

خزان نبیند بهار عمری که چون توسروی به خانه دارد

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حمید سبزواری

خزان نبیند بهار عمری که چون تو سروی به خانه داردغمی نگردد دلی که آن دل طراوتی جاودانه داردتو آن امیدی به باغ جانم که ...

TasvirShakhesEmamHasan

امام عشق دو عالم گدایت آمده است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

امام عشق دو عالم گدایت آمده استالا غریب نواز آشنایت آمده استتنی ضعیف به کویت پناه آورده استدلی شکسته به دار الشّفایت آمده استپی صفای ...

TasvirShakhesEmamHasan

هر کس در آستان ولایت مقیم نیست

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

هر کس در آستان ولایت مقیم نیستبرگو صراط زندگیش مستقیم نیستاشک محبّت حسنت گر به دیده هستهم سنگ اشک ناب تو دُرّ یتیم نیستغیر از ...

TasvirShakhesEmamHasan

جنّت نشانی از حرم توست یا حسن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

جنّت نشانی از حرم توست یا حسنفردوس سائل کرم توست یا حسنتنها نه آسمان و زمین عالم وجوددر زیر سایه ی علم توست یا حسنعرش ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای کاینات سفره ی عام تو یا حسن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

ای کاینات سفره‌ی عام تو یا حسنای فوق وهم، علم و مقام تو یا حسنروح مسیح، طوطی گلزار معرفتجانِ کلیم مست کلام تو یا حسنصدق ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای در رُخت جمال خداوند آشکار

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

ای در رُخت جمال خداوند آشکارای آفرین به حسن تو از آفریده گارقرآن گرفته از نفست عمرِ جاودان ایمان به دوستِّی تو گردیده استواراحمد نهاده لب ...

TasvirShakhesEmamHasan

رمضان بهشت خدا شده ز گل جمال تو یا حسن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

رمضان بهشت خدا شده ز گل جمال تو یا حسنمه نیمه اختر کوچک و مه نو هلال تو یا حسنیم علم و حکمت و معرفت ...

TasvirShakhesEmamHasan

من کیم حجّت حق واقف سرّ و علنم

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

من کیم حجّت حق واقف سرّ و علنممن کیم وجه خدا آینه‌ی ذوالمننممن کیم شمع فروزنده هر انجمنممن کیم چشم و چراغ نبی موتمنممن کیم ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای دل دل شکستگان عاشق و مبتلای تو

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

ای دل دل شکستگان عاشق و مبتلای توروح گرفته آبرو از نفس صفای تونغمه ی عشق عاشقان زمزمه‌ی ولای توبود و نبود عالمی در نعم ...

TasvirShakhesEmamHasan

من تو را در حُسنِ روزافزون، سرآمد میکشم

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد جواد غفورزاده (شفق)

من تو را در حُسنِ روزافزون، سرآمد می‌کشمآیتی از آیه‌های ذاتِ سرمد می‌کشمتا جمالت را به زیبایی ببینم ـ بارهادر ضمیرم نقش سیمای «محمد» می‌کشماز ...

صفحه 32 از 33« بعدی...1020...2930313233