ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

حق، باز گلستان را آراست به زیبای – (با تلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد حسین صغیر اصفهانی

حق، باز گلستان را آراست به زیبایبر هر لب جو سروی، برخاست به رعناییچشم از همه سو نرگش، بگشود به شهلاییسنبل به دلاویزی، زنبق به ...

TasvirShakhesEmamHasan

در سحرگاه شب نیمه ماه رمضان – (با تلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عویض بازرگان (فاخر)

در سحرگاه شب نیمه ماه رمضانچهره ماه تمامی ز افق گشت عیانوه چه ماهی! که چو خورشید بود نورافشانکز فروغش متجلی شده آفاق جهانوه چه ...

TasvirShakhesEmamHasan

روزنی باز کن! صدایم کن! – (با تلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد فخار زاده (مسیح)

روزنی باز کن! صدایم کن!لختی از خاکیان، جدایم کنای کریم مدینه! منتظرمبه افقهای سبز خود ببرممادرت: آب و، مادرت: خورشیدمادرت: ماه بود، می تابیدمادرت: موج، ...

TasvirShakhesEmamHasan

سبط اکبر، ولی الله اجل، جلِّ علاه

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: میرزا یهیی مدرس اصفهانی

سبط اکبر، ولی الله اجل، جلِّ علاهدُرَّهُ التاج نبی ـ صَیَّرنا الله فداه!نفی لامُنتَقض از او شد و، از الا اللهکه وِرا ذات، به توحید ...

TasvirShakhesEmamHasan

مطلع الانوار اینک، صفحه گلزار شد – با تلخیص

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛

مطلع الانوار اینک، صفحه گلزار شدصحفه گلزار اینک، مطلع الانوار شدجلوه دلدار ظاهر، از در و دیوار شداز در و دیوار ظاهر، جلوه دلدار شدقم! ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای فلک رفعت و عرش مکین!

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: قدسیه فروزان (قدسی)

ای فلک رفعت و عرش مکین!تاجوَر کشور شرع مبینای یکمین پور شه لافتیوی به پیمبر تو دوم جانشینشیر هجا، بحر سخا، کوه حلمنور خدا، شمع ...

TasvirShakhesEmamHasan

خسته ام، خسته ازین درد، خدا می داند – (با تلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: هاشم کرونی

خسته ام، خسته ازین درد، خدا می داند آری از مردم نامرد، خدا می داندکوفه در کوفه، جفا کاری شان یادم هستآه! یک عمر خطا ...

TasvirShakhesEmamHasan

اگر فروغ تو تابد به مهر چرخ مطبَّق

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمدعلی مجاهدی(پروانه)

اگر فروغ تو تابد به مهر چرخ مطبَّقبلند می شود از نای ذرّه بانگ انا الحقگرفته مذهب اسلام از وجود تو، شوکتگرفته دین محمد ز ...

TasvirShakhesEmamHasan

حوادث: آتش و، ما: خار و، غم: دود و، سرا: بیدر – (باتلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: ملا محمد رفیع واعظ قزوینی (واعظ)

حوادث: آتش و، ما: خار و، غم: دود و، سرا: بیدراز آن روزم سیه، دل تیره، لب خشک است و مژگان ترچه باشد زیر گردون ...

TasvirShakhesEmamHasan

نه هرکس شد مسلمان می توان گفتش که سلمان شد

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: وفایی شوشتری

نه هرکس شد مسلمان می توان گفتش که سلمان شدکز اول بایدش سلمان شود و آنگه مسلمان شدنه هر سنگ ار بدخشان است، لعلش می ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای علوی ذات و خدایی صفات – (با تلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: رضا یزدی

ای علوی ذات و خدایی صفاتصدر نشین همه ی کایناتسید و سالار شباب بهشتدست قضا و قلم سرنوشتزاده طوبی و بهشت بریننور خدا در ظلمات ...

TasvirShakhesEmamHasan

یا رب امروز چرا خاطر خلق افسرده ست

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمدعلی فنی

یا رب امروز چرا خاطر خلق افسرده ستشیعیان را گل رخسار، چرا پژمرده ستدل اولاد علی از چه چنین آزرده ستبار الها! مگر امروزی عزیزی ...

TasvirShakhesEmamHasan

سایه ی دستی میان قاب چشمان ترش

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: وحید قاسمی

سایه ی دستی میان قاب چشمان ترشچادر خاکی زهرا بالش زیر سرشرنگ خون پاشیده بر آیینه ی احساس اولکه های سرخ روی گوشوار مادرشاین دم ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای دل غمگین ز خود داری تغافل تا به کی؟

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: صابر همدانی

ای دل غمگین ز خود داری تغافل تا به کی؟شو دمی نادم، که دور زندگانی گشت طیچند می نازی به گیتی؟ کو جم و کو ...

صفحه 31 از 33« بعدی...1020...2930313233