ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

کس نیست نویسد غم پنهانی من را

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر:حسین شیدائیان

کس نیست نویسد غم پنهانی من راگوشی نشنیده است پریشانی من راسکان شکند غم، دل توفانی من راپایان نبود بی سر و سامانی من رازیرا ...

TasvirShakhesEmamHasan

سوز غمی است شعله ور از غم غریب تر

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمود سنجری

سوز غمی است شعله ور از غم غریب ترمثل حضور عشق از آن هم غریب تردر کارزار عشق که میدان حیرت استزخمم غریب آمد و ...

TasvirShakhesEmamHasan

صدای درد به آن سوی زور و زر نرسید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس چشمانی

صدای درد به آن سوی زور و زر نرسیدصدا مقابل خود ماند، دورتر نرسیدصدا نجیب تر از قطره های باران بودولی به هرزه علفهای کور ...

TasvirShakhesEmamHasan

بانو کمر به کشتن خورشید بسته اند

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عادل سالم

بانو کمر به کشتن خورشید بسته انداین بار چندم است دلت را شکسته اند؟این طشت، طشت خون جگر گوشه ی تو نیست؟این تار و پود ...

TasvirShakhesEmamHasan

جز تو ای داغ غمت بر دل زهرا مانده

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر:فاطمه سالاروند

جز تو ای داغ غمت بر دل زهرا ماندهکیست در خانه خود این همه تنها ماندهماه در پیش تو حیرانی زانو زده ایستچشم در چشم ...

TasvirShakhesEmamHasan

لاله ای بود که با داغ جگر سوخته بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حسین اخوان کاشانی

لاله ای بود که با داغ جگر سوخته بودآتشی در دل سودا زده افروخته بودشرم دارم که بگویم تن مسموم تو راخصم با تیر به ...

TasvirShakhesEmamHasan

ز آن طشت پر ز لخت جگر در مقابلش

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سیدرضا مؤید

ز آن طشت پر ز لخت جگر در مقابلش پیدا بود که زهر چه کرده است با دلشمظلوم چون علی و به مظلومیش گواهآن پاره های ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای دیده گریه کن که عزای حسن رسید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سیدرضا مؤید

ای دیده گریه کن که عزای حسن رسیدداغ جگر گداز غریب وطن رسیدگلچین به هر چه بود، بر آن گل امان ندادتا پای غارتش به ...

TasvirShakhesEmamHasan

آن رهبری که روح شکیب مدینه بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سیدرضا مؤید

آن رهبری که روح شکیب مدینه بودگریم به غربتش که غریب مدینه بودصلحی که کرد عزّت اسلام را خریدصبری که داشت راز عجیب مدینه بودشیرین ...

TasvirShakhesEmamHasan

مهرت به کاینات برابر نمی شود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سیدرضا مؤید

مهرت به کاینات برابر نمی شودداغی ز ماتم تو فزونتر نمی شود از داغ جانگذار تو ای گوهر وجود سنگ است هر دلی که مکّدر نمی شود ظلمی ...

TasvirShakhesEmamHasan

گفت : در می زنند مهمان است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید حمیدرضا برقعی

گفت : در می زنند مهمان استگفت: آیا صدای سلمان است؟این صدا، نه صدای طوفان استمزن این خانه ی مسلمان استمادرم رفت پشت در، اماگفت:آرام ...

TasvirShakhesEmamHasan

من جگر پاره زهرایم و پاره جگرم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار(میثم)

من جگر پاره زهرایم و پاره جگرمهمه را یارم و خود از همه مظلوم‌ترمخانـه‌ام قتلگـه و یـار ستمگر قاتلسوخته از شرر زهر، ز پا تا ...

TasvirShakhesEmamHasan

تو شمعی و بزمت دل انجمن

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار(میثم)

تو شمعی و بزمت دل انجمنتو سروی و مُلک وجودت چمنحجاز از بویِ عطر گیسوی توخُتن در خُـتن در خُتن در ختنجبین و رخ و ...

TasvirShakhesEmamHasan

اَبر، زصبرِ دلم به گریه درآید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

اَبر، زصبرِ دلم به گریه درآیداشک جگرگون نه، بر رُخم جگر آیدقصّه‌ای از غصّه‌های صبر گدازمکوه اگر بشنود ز پای درآیدنیست دگر شوق زندگی به ...

صفحه 28 از 33« بعدی...1020...2627282930...قبلی »