ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

زن با پیاله آمد و با عشوه گفت:

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی حیدری

زن با پیاله آمد و با عشوه گفت:«راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست»یک جرعه ریخت توی پیاله به مرد داد:‌جز نوش کردن از ...

TasvirShakhesEmamHasan

…ناگهان رویش گل های کبود از بدنت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی حیدری

…ناگهان رویش گل های کبود از بدنتتند بادی و سپس نوبت پرپر شدنتآسمان ـ آبی محضی ـ ست به شکل رویت کهکشان گمشده در سایه ی ...

TasvirShakhesEmamHasan

خدا کند که دروغی بزرگ باشد این

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: رضا جعفری

خدا کند که دروغی بزرگ باشد اینمن اعتماد ندارم به حرف طالع بیننشسته اند کمان های بیوه آمادهگرفته اند کمین تیر های چله نشیندوباره کوچه ...

TasvirShakhesEmamHasan

ببین مرا که در آهم شراره خواهی دید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ببین مرا که در آهم شراره خواهی دیدز اشک دیده به دامن ستاره خواهی دیدکنار بسترت از بس چو شمع می‌سوزمببین که در دل اشکم ...

TasvirShakhesEmamHasan

ببین مرا که در آهم شراره خواهی دید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ببین مرا که در آهم شراره خواهی دیدز اشک دیده به دامن ستاره خواهی دیدکنار بسترت از بس چو شمع می‌سوزمببین که در دل اشکم ...

TasvirShakhesEmamHasan

طشت پُر خون جگر دیدن مرا باور نبود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

طشت پُر خون جگر دیدن مرا باور نبوددست گلچین بشکند این قدر گل پرپر نبودکی گمان می‌کردم از داغت بسوزد جان من؟رو به رو گشتن ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای وسعت بهاری بی انتهای سبز

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: یوسف رحیمی

ای وسعت بهاری بی انتهای سبزمرد غریب شهر ولی آشنای سبزروح اجابت است به دست تو بسکه داشتباغ دعای هر شب تو ربنای سبزهر شب ...

TasvirShakhesEmamHasan

یک عمر در حوالی غربت مقیم بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: رضا جعفری

یک عمر در حوالی غربت مقیم بودآن سیدی که سفره‌ی دستش کریم بودخورشید بود و ماه از او نور می‌گرفتتا بود، آسمان و زمین را ...

TasvirShakhesEmamHasan

وقتی سکوت سبز تو، تفسیر می شود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: پروانه نجاتی

وقتی سکوت سبز تو، تفسیر می شودچون بوی عشق، نام تو تکثیر می شوددر انعکاس ساده آن فصل التهابتنهایی ات،هر آینه تصویر می شودطاقت گدازتر ...

TasvirShakhesEmamHasan

ماه روزه بود و ماهپاره یی از ورای ابرها پدید شد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عبدالحمید رحمانیان

ماه روزه بود و ماهپاره یی از ورای ابرها پدید شدآفریدگار عشق و عقل نیز شادمان از آنچه آفرید، شدآسمانیان فراز آمدند، روزهای رفته باز ...

TasvirShakhesEmamHasan

می وزد بوی کسی از نامه ام

مراثی امام حسن مجتبی علیه السلام

می وزد بوی کسی از نامه اممی چکد خون جگر از خامه امدل به سودای سخن، گل می کندبر لبم، نام حسن گل می کندیا ...

TasvirShakhesEmamHasan

آن شاخ گل که سبز بود در خزان یکی ست ـ با تلخیص

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: آیت الله غروی اصفهانی(مفتقر)

آن شاخ گل که سبز بود در خزان یکی ستافشانده غنچه ی گل سرخ از دهان یکی ستآن گوهری کز آتش الماس ریزه شدیاقوت خون ...

TasvirShakhesEmamHasan

سر، ز روی شانه های سایه ی خود برنداشت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حسنعلی بای

سر، ز روی شانه های سایه ی خود برنداشتآنکه جز دیوار و سایه یاوری دیگر نداشتسایه ی مردان نارس روز مبهم می شودمرد حق جز ...

TasvirShakhesEmamHasan

شهی که بود ز جانها لطیف تر بدنش

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر:سید محمدباقر جندقی واعظ

شهی که بود ز جانها لطیف تر بدنشنمود همچو زمرد ز زهر کینه تنشامام دوم و سبط رسول و پور بتولکه ذوالجلال بنامید از ازل ...

صفحه 27 از 33« بعدی...1020...2526272829...قبلی »