ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-704

حدیث غدیر یقینی است

بر ساحل عبقات

برگرفته از کتاب «البدایة و النهایة» ...

TasvirShakhes-TarikhEslam-D8-N03-004-Thaqalain_IR

ابن کثیر دمشقی و تعصب مذهبی درکتاب البدایه و النهایه

مقاله ای از مصطفی معلمی

بسیاری از علما و محققان، در گذشته و حال تلاش کرده‌اند تا ابوالفدا اسماعیل بن­عمربن کثیر دمشقی را مورخی راستگو و عاری از تعصب معرفی ...

TasvirShakhes-TarikhEslam-179-13960516-Thaqalain-Ir

نقد درونی و بیرونی تاریخ نگاری ابن کثیر در البدایه و النهایه

مقاله ای از حسن حضرتی و منیره شریعت جو

امکان دستیابی به حقیقت رخداد، یکی از مباحث مهم معرفت شناسی است که تاکنون آرای مختلفی را در پی داشته است. اگرچه امکان دستیابی به ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-481

انکار فضیلت علی علیه السلام بخاطر تعصب

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «فضائل الصحابة» و کتاب «المطالب العالیة» ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(104)

دروغی از جناب «ابن کثیر»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 3 ص 317 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-08

حدیث غدیر یقینی است

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 1 ص 573 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva14

مهم ترین و مشهورترین دیدگاه ها در باره فلسفه قیام کربلا(بخش اول)

سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر

تحلیلگر تاریخ عاشورا  در مورد انگیزه قیام کربلا اگر بخواهد به تحلیلی نسبتا جامع و صحیحی دست یابد و منصفانه داوری کرده و از آسیب ...