ثقلین
TasvirShakhes-Khani-13950329-AdabiyateArab&ManabeNahvi-ThaqalainSite

ادبیات عرب و منابع نحوی – جلسه اول

استاد خانی؛ دوره تربیت مدرس زبان عربی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13950214-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۱۸

استاد خانی؛ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی عالم آل محمد علیه السلام
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13950207-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۱۷

استاد خانی؛ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی عالم آل محمد علیه السلام
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13950131-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۱۶

استاد خانی؛ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی عالم آل محمد علیه السلام
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13950124-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۱۵

استاد خانی؛ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی عالم آل محمد علیه السلام
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13950117-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۱۴

استاد خانی؛ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی عالم آل محمد علیه السلام
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930714-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۱۳

استاد خانی؛ 06 / 11 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani03

اعراب القرآن ۱۲

استاد خانی؛ 22 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakheshazratemohamad

عرضه شدن قرآن دو مرتبه در یک سال بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله ۱

به روایت ابن شهر آشوب

ابن شهر آشوب در مناقب، آورده است:هنگامی که پیامبر اکرم (ص) بیمار گردید ـ به آن بیماری که در آن از دنیا رفت و آن، ...

TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930714-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۱۱

استاد خانی؛ 15 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930924-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۱۰

استاد خانی؛ 24 / 09 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930903-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۹

استاد خانی؛ 03 / 09 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930819-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۸

استاد خانی؛ 19 / 08 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Khani-Tafsir-13930812-ThaqalainSite

اعراب القرآن ۷

استاد خانی؛ 12 / 08 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212