ثقلین
TasvirShakhes-Mohseni-14010710-Rasael Esteshab-Jalase 11-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه یازدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 10 مهر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010614-Rasael Esteshab-Jalase 10-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه دهم

حجت الاسلام محسنی؛ 14 شهریور 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010613-Rasael Esteshab-Jalase 09-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه نُهم

حجت الاسلام محسنی؛ 13 شهریور 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010609-Rasael Esteshab-Jalase 08-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام محسنی؛ 09 شهریور 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010608-Rasael Esteshab-Jalase 07-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام محسنی؛ 08 شهریور 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010607-Rasael Esteshab-Jalase 06-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه ششم

حجت الاسلام محسنی؛ 07 شهریور 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010602-Rasael Esteshab-Jalase 05-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام محسنی؛ 02 شهریور 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-14010601-Hkashani_com

انحراف، ریشه در عدم تبعیت از اصول دارد

حجت الاسلام کاشانی؛ برگرفته از جلسه ششم مباحث «کدام حسین؛ کدام کربلا»
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janati-DarseKharejeOsool-Thaqalain_IR

سلسله جلسات «راهنمای درس خارج اصول»

حجت الاسلام جنتی؛ مرکز تخصصی عالم آل محمّد(علیهم السلام)
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010601-Rasael Esteshab-Jalase 04-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام محسنی؛ 01 شهریور 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010531-Rasael Esteshab-Jalase 03-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه سوم

حجت الاسلام محسنی؛ 31 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010526-Rasael Esteshab-Jalase 02-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه دوم

حجت الاسلام محسنی؛ 26 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Mohseni-14010525-Rasael Esteshab-Jalase 01-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه اول

حجت الاسلام محسنی؛ 25 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010402-Karvarzi Manhaji Darse Kharej Osool-Jalase 09-Thaqalain_IR

کارورزی منهجی درس خارج اصول (با تمرکز بر مسأله خطابات قانونیه) ـ جلسه نُهم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 02 تیر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 3 از 2612345...1020...قبلی »