ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14020626-Eftetahiye Markaz Feghhi Alem-Thaqalain_IR

افتتاحیه مرکز فقهی مؤسسه عالم آل محمد (علیهم السلام)

آیت الله صدیقی؛ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HoseyniNasab-14020622-Daramadi Bar Bahse Kharej Feghh Sale Ayandeh-Thaqalain_IR

درآمدی بر بحث خارج فقه سال آینده ـ جلسه سوّم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HoseyniNasab-14020621-Daramadi Bar Bahse Kharej Feghh Sale Ayandeh-Thaqa;ain_IR

درآمدی بر بحث خارج فقه سال آینده ـ جلسه دوّم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HoseyniNasab-14020620-Daramadi Bar Bahse Kharej Feghh Sale Ayandeh-Thaqalain_IR

درآمدی بر بحث خارج فقه سال آینده ـ جلسه اوّل

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HoseyniNasab-14020410-KharejeOsool-MezagheShariat-Thaqalain_IR

درس خارج اصول ـ مذاق شریعت

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010825-Rasael-Esteshab-Jalase-32-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه سی و دوم

حجت الاسلام محسنی؛ 25 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010824-Rasael-Esteshab-Jalase-31-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه سی و یکم

حجت الاسلام محسنی؛ 24 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010823-Rasael-Esteshab-Jalase-30-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه سی ام

حجت الاسلام محسنی؛ 23 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010818-Rasael-Esteshab-Jalase-29-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و نُهم

حجت الاسلام محسنی؛ 18 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010817-Rasael-Esteshab-Jalase-28-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و هشتم

حجت الاسلام محسنی؛ 17 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010815-Rasael-Esteshab-Jalase-27-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و هفتم

حجت الاسلام محسنی؛ 15 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010811-Rasael-Esteshab-Jalase-26-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و ششم

حجت الاسلام محسنی؛ 11 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010810-Rasael-Esteshab-Jalase-25-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و پنجم

حجت الاسلام محسنی؛ 10 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010809-Rasael-Esteshab-Jalase-24-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه بیست و چهارم

حجت الاسلام محسنی؛ 09 آبان 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 2612345...1020...قبلی »