ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1035-Thaqalain-IR

تعالیم و موضوعات مطرح شده در سوره نساء

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

تعالیم و موضوعات مطرح شده در سوره نساء به صورت خلاصه و فشرده چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1034-Thaqalain-IR

فرق بین یم و بحر

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

فرق بین یم و بحر چیست؟ قوم حضرت موسی (ع) چرا از مصر مهاجرت کردند و بعد از هجرت به کجا رفتند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1033-Thaqalain-IR

آخرت جویان و دنیاطلبان در آیات سوره شوری

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در کدام ‌یک از آیات سوره‌ی شوری آخرت جویان و دنیاطلبان به وضوح از هم جدا شده‌اند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1032-Thaqalain-IR

تفسیر آیه ۱۵۵ سوره بقره

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

در آیه 155 سوره بقره آمده است که خداوند همه مؤمنان را با ترس، گرسنگی و... می آزماید. آیا این مطلب با آیه 69 سوره ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1031-Thaqalain-IR

مقصود از خسران در اعمال

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

مقصود از خسران در اعمال چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1030-Thaqalain-IR

«واو» در بین آیات ۷۸ تا ۹۹ سوره مبارکه حجر

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا در سوره مبارکه حجر بین آیات 78 تا 99، برخی از آیات با «واو» شروع شده‌اند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1029-Thaqalain-IR

ذکر عدد چهار در آیهٔ «ما یکون من نجوى ثلاثه إلا هو رابعهم»

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا خداوند در آیهٔ «ما یکون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» عدد چهار را ذکر کرد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1028-Thaqalain-IR

اساسی‌ ترین منابع تفسیری قرآن کریم

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

اساسی‌ ترین منابع تفسیری قرآن کریم چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1027-Thaqalain-IR

مشهورترین مفسران صحابه

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

مشهورترین مفسران صحابه چه کسانی بودند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1026-Thaqalain-IR

معنا و تفاوت ترجمه و تفسیر

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

ترجمه و تفسیر به چه معنا است؟ و بین آنها چه فرقی وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1025-Thaqalain-IR

مکان نخستین مدرسه تفسیر

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

نخستین مدرسه تفسیر در کجا پدید آمد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1024-Thaqalain-IR

نظر امام ابومنصور ماتریدی در مورد فرق بین تفسیر و تأویل

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

امام ابومنصور ماتریدی در مورد فرق بین تفسیر و تأویل چه نظری دارد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1023-Thaqalain-IR

ذکر رکوع و سجود در آیات قرآنی

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

ذکر رکوع و سجود، برگرفته از چه آیاتی است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1022-Thaqalain-IR

تفاوت ألا و نعمت را سوره الرحمان

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

تفاوت ألا و نعمت را در سوره الرحمان چیست؟ ...

صفحه 50 از 348« بعدی...102030...4849505152...607080...قبلی »