ثقلین
TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-563-ThaqalainSite

اسکناس نو

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا فروش اسكناس هاى نو و خرده با قیمت بیشتر جایز است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-562-ThaqalainSite

خرید و فروش ارز

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

خرید و فروش ارز با تفاوت قیمت، به صورت نقد و نسیه چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-561-ThaqalainSite

تبدیل قرض به طلا

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا جایز است مبلغى پول، به كسى داده شود و آن را به قیمت طلا محاسبه كند و هنگام پرداخت بدهى، بر اساس نرخ روز ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-560-ThaqalainSite

مضاربه و نسیه

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر با سپردن پول به كسى، بخواهم در هر ماه درصد مشخصى از سود پول از او دریافت كنم ؛ راه حل بدون ربا چیست؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-559-ThaqalainSite

رباى حلال

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

در چه مواردى گرفتن ربا جایز است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-558-ThaqalainSite

کارمزد

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

گرفتن درصد بسیار كم (مانند 1 %) به عنوان كارمزد توسط صندوق هاى قرض الحسنه، به منظور تأمین مخارج صندوق، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-557-ThaqalainSite

سود پول

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا شخص مى تواند نزد دیگران پول بگذارد و هر ماه سود آن را دریافت كند؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-556-ThaqalainSite

رضایت پرداخت سود

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

كسى كه قرض مى گیرد، چنانچه سود آن را با رضایت كامل بدهد، آیا باز حرام است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-555-ThaqalainSite

ارزش پول

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

پرسش 601 . از دیدگاه برخى از متخصصان و كارشناسان اقتصادى، بدهكار ضامن كاهش ارزش پول است و باید آن را جبران كند و ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-554-ThaqalainSite

کاهش ارزش پول

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

شخصى ده سال پیش مبلغى را به دیگرى قرض داده ؛ آیا جایز است به عنوان تورم و كاهش ارزش پول، بیش از آن از ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-553-ThaqalainSite

جریمه دیرکرد

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا گرفتن خسارت دیركرد تسهیلات توسط بانك ها، جنبه شرعى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-552-ThaqalainSite

تسهیلات بانکى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا جایز است تسهیلاتى را كه بانك براى استفاده خاصى (مانند تعمیر، خرید و ساخت خانه) به اشخاص و اگذار مى كند، در كارهاى دیگر ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-551-ThaqalainSite

بانکدارى اسلامى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

درباره نظام بانكى در كشور ما توضیح دهید؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-550-ThaqalainSite

گلدکوئیست

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

حكم شركت در طرح تجارى «گلدكوئیست» و مانند آن چیست؟ ...

صفحه 4 از 35« بعدی...23456...102030...قبلی »