ثقلین
TasvirShakhes-Asari-13971104-Thaqalain_IR

ضرورت و جایگاه علم اصول در اجتهاد

حجت الاسلام عصاری؛ 04 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Rahman Setayesh-13970428-Tafsir-Thaqalain_IR

نشست علمی نقش علوم حدیث در اجتهاد

حجت الاسلام رحمان ستایش؛ 27 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-TarikhEslam-D8-N03-007-Thaqalain_IR

احساسات ضد اخباریگری در بین علمای عصر قاجار با تأکید بر محمدباقر خوانساری (متوفی ۱۳۱۳ق)

مقاله ای از آندرو .ج نیومن؛ محمد نبی سلیم

اختلاف نظر بین دو مکتب فقهی اخباری و اصولی پیش از آن که در سده­13­هـ. ق به پایان رسد، از چالشی دنباله دار بین دو ...

TasvirShakhes-Tabasi-07-ZakhiratoSalehin-Thaqalain_IR

«ذخیره الصالحین» میراثی گرانسنگ در عرصه فقه و اجتهاد

مقاله ای از «محمد علی مروجی طبسی»

کتاب «ذخیرة الصالحین فی شرح تبصرة المتعلمین» اثر فقیه پارسا آیت الله العظمی شیخ محمد رضا طبسی نجفی (ره)، شرحی مزجی و استدلالی بر «تبصرة ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-26-ThaqalainSite

اجتهاد اهل خبره

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا اهل خبره ـ به عنوان مرجع تشخيص اعلم ـ بايد مجتهد باشند؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-587-ThaqalainSite

نرم افزار خارجى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا در حكم تكثیر نرم افزار تفاوتى بین تولید داخل و خارج وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-586-ThaqalainSite

رایت شخصى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

رایت كردن نرم افزار در حد استفاده شخصى چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-585-ThaqalainSite

نرم افزار قفل شکسته

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

تكثیر نرم افزارهایى كه قبلاً توسط فرد یا افراد دیگرى قفل آنها شكسته شده و در بازار به صورت معمول رایت و توزیع مى شوند، ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-584-ThaqalainSite

خسارت پدیدآورنده

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر از راه كپى یا تكثیر نرم افزار، خسارتى به تولید كننده وارد آید، آیا موجب ضمان است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-583-ThaqalainSite

قانون کپى رایت

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

تكثیر نرم افزار بدون اجازه تولید كننده - در صورتى كه از نظر قانون ممنوع باشد - چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-582-ThaqalainSite

شرط کپى رایت

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر در ضمن معامله نرم افزار، فروشنده (تولیدكننده اصلى) عدم تكثیر و كپى را شرط كند و یا عقد را مبتنى به آن قراردهد ؛ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-581-ThaqalainSite

تولید نرم افزار

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا اصولاً تولید نرم افزار حقى براى تولید كنندگان ایجاد مى كند؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-580-ThaqalainSite

کفش و لباس چرمى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر دست خیس با كفش یا صندلى هاى چرمى كه از كشورهاى غیر اسلامى وارد مى شود تماس پیدا كند، آیا نجس مى شود؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-579-ThaqalainSite

وسایل چرمى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا خرید وسایل چرمى از غیرمسلمانان جایز است؟ ...

صفحه 1 از 4912345...102030...قبلی »