ثقلین
TasvirShakhes-Clip14021208-2-Hkashani_Com

هزار و یک فریبِ شیطان!

حجت الاسلام کاشانی

برگرفته از جلسه ی "مبارزه ی امام صادق علیه السلام با بنی عباس" ...

TasvirShakhes-Clip14020916-Hkashani_Com

سرباز ابلیس نشویم

حجت الاسلام کاشانی

...

Porseman-41-13961120-Thaqalain_IR

ابلیس در کمین جوانان/شیوع عرفان‌های دروغین در اصفهان

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

هم‌اکنون نفوذ و شیوع عرفان‌های کاذب در اصفهان به حدی است که برخی تشکل‌ها و کانون‌ها برای بالا بردن سطح آگاهی و در حقیقت نجات ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-13003-Thaqalain-IR

صرف تمثیل یا واقعیت داستان ابلیس

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا داستان ابلیس واقعى است یا صرف تمثیل است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1274-Thaqalain-IR

تفاوت ابلیس و شیطان از نظر قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

از نظر قرآن تفاوت ابلیس و شیطان چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-766-Thaqalain-IR

مرگ ابلیس

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

ابلیس چگونه و در چه زمانی می‌‌میرد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-645-Thaqalain-IR

درخواست ابلیس از خداوند

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا خداوند درخواست ابلیس مبنی بر فرصت دادن به او تا روز قیامت را پذیرفت؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-15-Thaqalain-IR

علت گمراهی ابلیس

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا ابلیس، پروردگار را در گمراه‌شدن خود مقصر ‌دانسته و خدا نیز با نقل این گفتار در قرآن به نفی آن نمی‌پردازد؟! ...