ثقلین
TasvirShakhesTarikhFarhang-50-Thaqalain-IR

سبک ‌شناسی مواجهه امامان معصوم(علیه السّلام) با مدعیان دروغین مهدویت

مقاله ای از امیرمحسن عرفان

این پژوهه با روشی توصیفی ـ تحلیلی می‌کوشد تا سبک مواجهه ائمه(ع) با مدعیان دروغین مهدویت را واکاوی کند. این جستار در پاسخ‌گویی به این ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-304

آخرین فرد از ائمه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-WTNPP-158-ThaqalainSite

چگونگی توسل به ائمه علیه السلام

پرسش وپاسخ پیرامون وهابیت

چگونه به ائمه متوسل شویم؟ ...

TasvirShakhes-WTNPP-107-ThaqalainSite

پیشگوییهای پیامبر صلی علیه وآله وسلم و ائمه علیه السلام

پرسش وپاسخ پیرامون وهابیت

لطفا نمونه هاي مستند از پيشگوييهاي ائمه(ع) و حضرت رسول(ص)را ذكر فرماييد: ...