ثقلین
TasvirShakhesTasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-206

خلیفه حقیقی کجاست؟

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhesTasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-204

دشمنی با امیرالمؤمنین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(154)

علی علیه السلام تنها وارث علم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(153)

اعتراف مهم «ألبانی» به عقیده «سَلَف»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(148)

عظمت حسنین علیهما السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(125)

خیانت علمی «ابن حزم»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از کتاب شریف الغدیر ...

AxMatn-ThaqalainSite-(122)

اعتراض «ألبانی» به «ابن تیمیه»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 1 ص 593 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-WTSH-067-ThaqalainSite

نقد و بررسی مبانی و آراء حدیثی محمد ناصرالدین البانی

مقاله ای از سیف علی زاهدی فر

محمد ناصر الدین البانی یکی از پرکارترین و تأثیرگذارترین محدّثین معاصر اهل سنت و منتسب به مکتب سلفی است. در این پایان نامه ابتدا به ...

TasvirShakhes-WTSH-064-ThaqalainSite

کارهای منفی البانی

مقاله ای از علی اصغر رضوانی

وهابیت، فرقه ای که با عملکردش، در جامعه اسلامی ایجاد تنش و نزاع و درگیری شده است؛ زیرا این گروه هر فرقه و مذهبی که ...

TasvirShakhes-WTSH-062-ThaqalainSite

شرح حال البانی

مقاله ای از علی اصغر رضوانی

یکی از بزرگان علمای وهابی که نزد آنان متخصص در علم حدیث می باشد محمّد ناصر الدین البانی است، و وهابیان در مباحث حدیثی به ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(112)

اعتراض به اجتهاد غلط

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 1 ص 593 کتاب شریف الغدیر ...

AxMatn-ThaqalainSite-TasvirShakhes-(95)

مداح ابن ملجم!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 5 ص 507 کتاب شریف الغدیر ...

AxMatn-ThaqalainSite-TasvirShakhes-(93)

سرقت فضائل امیرالمونین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 5 ص 558 کتاب شریف الغدیر ...

01-Tahrif-ThaqalainSite-TasvirShakhes06

نفهمی عمدی محقق معروف

اسناد تحریف و خیانتِ علمی در منابع عامه

 «حدیث غدیر» حدیثی قطعی و  متواتر است و بزرگان زیادی از محدثان غیرشیعه به تواتر آن اعتراف کرده اند، از جمله «ألبانی» که بخاری ثانی ...

صفحه 1 از 212