ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14020626-Hoze-Thaqalain_IR

در محضر استاد ۲۰۲

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ ۲۶ / شهریور / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020625-ShahadateEmamReza-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی روز شهادت امام رضا (علیه السلام)

آیت الله صدیقی؛ ۲۵ شهریور ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020610-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ شهریور ۱۴۰۲

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۱۰ / شهریور / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020604-Tafsir-Thaqalain_IR

اخلاق در قرآن ۱۸۸

آیت الله صدیقی؛ ۴ / شهریور / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020604-Hoze-Thaqalain_IR

در محضر استاد ۲۰۱

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ ۰۴ / شهریور / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020603-Shabe 09 MaheSafar-MasjedeAlzahraMahalati-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نُهم ماه صفر ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد الزهرا (سلام الله علیها)

آیت الله صدیقی؛ ۳ شهریور ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020602-Shabe 08 MaheSafar-MasjedeAlzahraMahalati-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هشتم ماه صفر ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد الزهرا (سلام الله علیها)

آیت الله صدیقی؛ ۲ شهریور ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020531-Shabe 06 MaheSafar-MasjedeAlzahraMahalati-Thaqalain_IR

سخنرانی شب ششم ماه صفر ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد الزهرا (سلام الله علیها)

آیت الله صدیقی؛ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020530-Shabe 05 MaheSafar-MasjedeAlzahraMahalati-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پنجم ماه صفر ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد الزهرا (سلام الله علیها)

آیت الله صدیقی؛ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020528-Tafsir-Thaqalain_IR

اخلاق در قرآن ۱۸۷

آیت الله صدیقی؛ ۲۸ / مرداد / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020528-Hoze-Thaqalain_IR

در محضر استاد ۲۰۰

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ ۲۸ / مرداد / ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020526-Shabe 01 MaheSafar-Hoseyniye Kosar-Thaqalain_IR

سخنرانی شب اوّل ماه صفر ۱۴۴۵ هـ ق ـ حسینیه کوثر

آیت الله صدیقی؛ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020525-Shabe 30 Moharram-Hoseyniye Kosar-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سی اُم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ حسینیه کوثر

آیت الله صدیقی؛ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020524-Shabe 29 Moharram-Hoseyniye Kosar-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیست و نُهم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ حسینیه کوثر

آیت الله صدیقی؛ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 4 از 172« بعدی...23456...102030...قبلی »