ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-12965-Thaqalain-IR

ماجرای تعارض کشته شدن شتر صالح در آیات قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

ماجرای تعارض کشته شدن شتر صالح در آیات قرآن چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1004-Thaqalain-IR

منظور از مقام رب در آیات قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

منظور از مقام رب در آیات قرآن چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-941-Thaqalain-IR

ارتباط آیات قرآن با سلامت جسم

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

کدام آیات قرآن به ضرورت تلاش برای حفظ سلامت جسم، اشاره می‌کند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-606-Thaqalain-IR

دست نزدن بدون وضو به آیات قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

از کدام آیه قرآن برداشت می‌شود که بدون وضو نباید به آیات قرآن دست بزنیم؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-586-Thaqalain-IR

مراد از «صدّیق» و «صدّیقین» در آیات قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

مراد از «صدّیق» و «صدّیقین» در آیات قرآن چه افرادی هستند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-585-Thaqalain-IR

مراد از «صدّیق» و «صدّیقین» در آیات قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

مراد از «صدّیق» و «صدّیقین» در آیات قرآن چه افرادی هستند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-316-Thaqalain-IR

منظور از مرصاد در آیات قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

منظور از مرصاد در آیات قرآن چیست؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-287-Thaqalain-IR

مقصود از «جری و تطبیق» در تفسیر آیات قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

مقصود از «جری و تطبیق» در تفسیر آیات قرآن چیست؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-36-Thaqalain-IR

قرار دادن مخاطب و مصداق آیات قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا می‌توان شخصی را مستقیم و یا غیر مستقیم، مخاطب و مصداق آیات قرآن قرار داد؟ ...

TasvirShakhes-Mahdaviyat-13951218-THaqalain-Ir

مهدویّت در قرآن آیات مختصّ

مقاله ای از غلامحسین تاجری نسب : جستار هایی در قرآن و احادیث

اين مقاله، به بررسى آياتى مى پردازد كه روايات متون حديثى شيعه ى اماميّه، آنها را مربوط به امام مهدى7مي‌دانند. در اين گفتار، 54 آيه ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-332

بهتان ابن تیمیه به شیعیان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب منهاج السنه و جواهرالکلام ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen29

استراتژی انحرافی ابن تیمیه در تفسیر آیات قرآن

مقاله ای از مجید حیدری

در طول تاریخ اسلام، مفسران هر یک با شیوه خاصی به تفسیر آیات قرآن پرداخته‌اند. از این‌رو شایسته است به بازنگری و ارزیابی آن روش‌ها ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen28

شیعه و تحریف‌ناپذیری قرآن

مقاله ای از اسدالله رضایی

قرآن کريم منحصر به‌فرد‌ترين کتاب آسماني است که خداوند وعده¬ قطعي برحفظ آن داده است و همچنان در ميان کتاب¬های آسمانی مي‌درخشد و شايسته بود ...