ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-49-VIP-ThaqalainSite

بیعت به زور آتش

میراث مخطوط اسلامی

برگرفته از کتاب «حدیث هشام بن عمار» ...

TasvirShakhes-AxMatn-48-VIP-ThaqalainSite

دستور هجوم به خانه وحی و آتش کشیدن آن

میراث مخطوط اسلامی

برگرفته از کتاب «المختصر فی اخبار البشر» ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-662

دستور هجوم به خانه وحی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «المختصر فی اخبار البشر» ج 1 ص 156 ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-199-Thaqalain_IR

تعداد هجوم‌ آورندگان به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت فاطمه سلام الله علیها

هجوم‌آورندگان به خانه حضرت فاطمه(س) چند نفر بودند و چه افراد سرشناسی در میان آنان حضور داشتند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-195-Thaqalain_IR

آتش زدن خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها در تاریخ طبری

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت فاطمه سلام الله علیها

آیا نقلی که در تاریخ طبری در مورد تهدید به آتش زدن خانه حضرت فاطمه(س) وجود دارد، از لحاظ سندی قابل تأیید است؟ ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-412

چرا هجوم فقط برای فاطمه؟

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «منهاج السنه» و کتاب «المذکر و التذکیر و الذکر» ...