ثقلین
TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-77-Thaqalain_IR

سجده بر آدم در منابع اهل سنت

مبانی فکری تکفیری ها

سجده برآدم در منابع اهل سنت به عنوان تحیت بر آدم تفسیر شده و این یعنی سجده می تواند دارای معنای غیر عبادی نیز باشد. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-76-Thaqalain_IR

سجده صحابه بر پیامبر(صلی الله علیه و آله) اگر اجازه می داد

مبانی فکری تکفیری ها

برخی صحابه از شدت محبت نسبت به پیامبر(صلی الله علیه و آله) می خواستند بر ایشان سجده کنند. و این درحالی بود که می دانستند ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-75-Thaqalain_IR

معاذ بن جبل و سجده بر پیامبر صلی الله علیه و آله

مبانی فکری تکفیری ها

معاذ بن جبل و پیامبر(صلی الله علیه و آله) در موضوع سجده بر غیر خداوند صحیت کردند و متفاهم ایشان مسئله شرک نبود و ایشان ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-74-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا در نظر ابن تیمیه

مبانی فکری تکفیری ها

ابن تیمیه نیز در سجده برای غیر خداوند معتقد است شرک و کفر بودن آن مشروط به نیت سجده کننده است. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-73-Thaqalain_IR

بدعت وهابیت در سجده بر غیر خداوند

مبانی فکری تکفیری ها

در حالی که تمامی فرق و مذاهب در طول ناریخ سجده بدون نیت عبادت را شرک نمی دانند وهابیت آن را مطلقا شرک می داند. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-72-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا (۸)

مبانی فکری تکفیری ها

سجده بر غیر خداوند بدون نیت عبادت کفر نیست. این موضوع نزد بزرگان حنفی تأکید شده است. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-71-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا (۷)

مبانی فکری تکفیری ها

سجده بر غیر خداوند در نظر عالمان حنبلی به عنوان گناهی کبیره بوده و مصداق شرک به حساب نمی‌آید. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-70-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا (۶)

مبانی فکری تکفیری ها

در کتاب «الفتاوی الهندیه» مولف که از کبار علمای حنفی در شبه قاره است نظر صریح خود را درباره شرک نیودن سجده بر غیر خداوند ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-69-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا (۵)

مبانی فکری تکفیری ها

سجده بر غیر خدا اگر با نیت تحیت باشد شرک نیست هرچند گناه کبیره است. اگر سجده با نیت تعظیم و عبادت باشد شرک می ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-68-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا (۴)

مبانی فکری تکفیری ها

سجده بر غیر خدا بدون قید اعتقاد به ربوبیت، باعث شرک نیست. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-67-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا (۳)

مبانی فکری تکفیری ها

سجده تحیت مانند سجده برای حضرت آدم شرک نیست. هرچند شارع آن را برای غیر خداوند حرام کرده است. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-66-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا (۲)

مبانی فکری تکفیری ها

در حالی که همه مسلمانان و فقها در طول تاریخ سجده را فقط حرام می دانند. اما وهابیت سجده را مطلقا نشان شرک دانسته باعث ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-65-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا (۱)

مبانی فکری تکفیری ها

سجده بر غیر خدا اگر با نیت تحیت باشد شرک نیست هرچند گناه کبیره است. اگر سجده با نیت تعظیم و عبادت باشد مصداق شرک ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-64-Thaqalain_IR

تعریف عبادت از نظر وهابیت(آل الشیخ)

مبانی فکری تکفیری ها

آل الشیخ که از نوادگان محمد بن عبد الوهاب به حساب می آید، عبادت را به هر چیزی که باعث تقرب شود و امتثال امر ...

صفحه 3 از 13312345...102030...قبلی »