ثقلین
TasvirShakhes-WTSH-067-ThaqalainSite

نقد و بررسی مبانی و آراء حدیثی محمد ناصرالدین البانی

مقاله ای از سیف علی زاهدی فر

محمد ناصر الدین البانی یکی از پرکارترین و تأثیرگذارترین محدّثین معاصر اهل سنت و منتسب به مکتب سلفی است. در این پایان نامه ابتدا به ...

TasvirShakhes-WTSH-066-ThaqalainSite

نقد و بررسی دیگاه های سلفی بن باز

مقاله ای از ابراهیم قاسمی

جریان سلفی گری یکی از جریان های تاثیر گذار و فعال در دوره معاصر می باشد. اگر ترسیم یک طرح کلی برای بررسی جریان های ...

TasvirShakhes-WTSH-065-ThaqalainSite

نقد مبانی اجتهادی بن باز

مقاله ای از علی اصغر رضوانی

عبدالعزیز بن باز از جمله مفتیان بزرگ وهابی است. از او فتاوایی صادر شده که بعضا افعال مسلمانان را به بدعت نسبت داده و در ...

TasvirShakhes-WTSH-064-ThaqalainSite

کارهای منفی البانی

مقاله ای از علی اصغر رضوانی

وهابیت، فرقه ای که با عملکردش، در جامعه اسلامی ایجاد تنش و نزاع و درگیری شده است؛ زیرا این گروه هر فرقه و مذهبی که ...

TasvirShakhes-WTSH-063-ThaqalainSite

فهرستی از عقاید البانی

مقاله ای از علی اصغر رضوانی

از بزرگان علمای وهابی که نزد آنان متخصص در علم حدیث می باشد محمّد ناصر الدین البانی است، و وهابیان در مباحث حدیثی به او ...

TasvirShakhes-WTSH-062-ThaqalainSite

شرح حال البانی

مقاله ای از علی اصغر رضوانی

یکی از بزرگان علمای وهابی که نزد آنان متخصص در علم حدیث می باشد محمّد ناصر الدین البانی است، و وهابیان در مباحث حدیثی به ...

TasvirShakhes-WTSH-061-ThaqalainSite

سلفیه، وهابیت و رشید رضا

مقاله ای از سمنبر میرزایی

سلفیه فرقه ای است که تمسک به دین اسلام جسته، خود را پیرو سلف صالح می دانند و در اعمال، رفتار و اعتقادات خود، سعی ...

TasvirShakhes-WTSH-060-ThaqalainSite

دیدگاه های فقهی بن باز

مقاله ای از علی اصغر رضوانی

از مفتیان بزرگ وهابی عصر حاضر می توان به شیخ عبدالعزیز بن باز اشاره کرد. وی دز شهر ریاض در سال 1330ه.ق متولد شد و ...

TasvirShakhes-WTSH-059-ThaqalainSite

بربهاری

مقاله ای از علی محمد سرلک

بربهاری شخصیتی است که قبل از ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب، علم بازگشت به سلف را برافراشت، وی خود را تابع احمد بن حنبل ...

TasvirShakhes-WTSH-058-ThaqalainSite

بربهاری و فتنه ی سلفی گری

مقاله ای از سید مهدی علیزاده موسوی

اگر بخواهیم برای مذهب سلفی گری آغازی را ذکر کنیم، هرگز نمی توانیم بربهاری را نادیده بگیریم. مبانی اندیشه ای افرادی همانند ابن تیمیه و ...

TasvirShakhes-WTSH-057-ThaqalainSite

آل شیخ

مقاله ای از فریده منیری

آل الشیخ، به علمایی که از نسل محمد بن عبد الوهاب هستند اطلاق می‌شود. طبق معاهده محمد بن عبد الوهاب و سعود، آل الشیخ متولی ...

TasvirShakhes-WTSH-056-ThaqalainSite

اندیشه سیاسی ابن قیم جوزیه

مقاله ای از رستم فلاح

دیدگاه های ابن قیم جوزیه به آسانی نشان می دهد که او دارای تفسیری انعطاف ناپذیر، متعصبانه و شاید خشک از اسلام بوده است. ابن ...

TasvirShakhes-WTSH-055-ThaqalainSite

ابوالاعلی مودودی و جریان نوسلفی گری

مقاله ای از علی امیرخانی

نوسلفیه یکی از جریان های کلامی معاصر است که ضمن پذیرش کلیات سلفی گری،برخی از اصول و مبانی سلفیه را به نقد کشیده یا تعدیل ...

TasvirShakhes-WTSH-054-ThaqalainSite

ابن جوزی، ابوالفرج

مقاله ای از هادی عالم زاده

اِبْن جَوزی، ابوالفرج جمال الدین عبدالرحمان بن علی بن محمد ابن علی بن عبدالله بن حُمادی بن محمد بن جعفر جوزی قرشی تیمی بکری بغدادی ...