ثقلین
TasvirShakhes-WTJDY-014-ThaqalainSite

همگرایی استراتژیک؛ اتحاد سلفی‌های عربستان، هند و مصر

مقاله ای از سعید زاهدی

جنگ در افغانستان در شرایطی آغاز شد که پیروزی انقلاب ایران میان سلفی های کشور های منطقه موجی از اسلام گرایی برپا کرده بود. موجی ...

TasvirShakhes-WTJDY-013-ThaqalainSite

مخالفت دیوبندیان با دعوت محمد بن عبدالوهاب

مقاله ای از حسن منتظری

جماعت دعوت سلفی در شبه قاره تنها جماعتی است که به دلیل پیوند اعتقادی با دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب به طور کامل تحت تأثیر ...

TasvirShakhes-WTJDY-012-ThaqalainSite

صوفیان سلف؛ رشد و شکل‌گیری سلفی‌گری در شبه جزیره‌ی هند

مقاله ای از سعید زاهدی

سلفی گری را سه محدث بزرگ هندی، شیخ احمد سرهندی، محدث دهلوی و شاه ولی الله دهلوی، وارد هند کردند. در هند، اسلام همان طور ...

TasvirShakhes-WTJDY-011-ThaqalainSite

ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ن‍ف‍وذ و گ‍س‍ت‍رش‌ وه‍اب‍ی‍ت‌ در ش‍ب‍ه‌ ق‍اره‌ ه‍ن‍د

مقاله ای از علی اکبر شریفی نیا

ه‍دف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ن‍ف‍وذ و گ‍س‍ت‍رش‌ وه‍اب‍ی‍ت‌ در ش‍ب‍ه‌ ق‍اره‌ ه‍ن‍د اس‍ت‌. روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ - ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‌. اس‍ت‍ع‍م‍ار در روی‍اروی‍ی‌ ب‍ا ج‍وام‍ع‌ اس‍لام‍ی‌ ...

TasvirShakhes-WTJDY-010-ThaqalainSite

سلفیه و جنبش‌های اسلامی ـ دیوبندیه

مقاله ای در باب مطالعه فرقه وهابیت

جماعت تبلیغی در اوضاع آشفته سياسي و اجتماعي جامعه مسلمانان هند پس از پايان جنگ جهاني اول ظهور كرد. در آن زمان ميان رهبران مذهبي ...

TasvirShakhes-WTJDY-009-ThaqalainSite

سلفی گری در شبه قاره هند

مقاله ای از سید مهدی علیزاده موسوی

سلفی گری به معنای بازگشت به روش گذشتگان است اما گروه های سلفی در مناطق مختلف دارای افکار متفاوتی هستند. سلفی گری در شبه قاره ...

TasvirShakhes-WTVH&SH-012-ThaqalainSite

دیوبندیه، بریلویه و رابطه آنها با وهابیت

مقاله ای از مهدی فرمانیان

شبه قاره هند با ورود استعمار به آن، شاهد تلاش علمای مسلمان در تجدید فکر دینی بود. در این راه مدارسی تحت عنوان دیوبندیه تأسیس ...

TasvirShakhes-WTJDY-007-ThaqalainSite

جماعت تبلیغی

مقاله ای از سید قندیل عباس

تبلیغی جماعت، از پرنفوذترین و فراگیرترین جنبش های اسلامی معاصر. در 1305ش / 1926 مولانا محمدالیاس (متوفی 1323ش / 1944) این جنبش را به منظور ...

TasvirShakhes-WTJDY-006-ThaqalainSite

جریان شناسی جماعت التبلیغ و الدعوه

مقاله ای از پایش فکری فرهنگی اسلام

جماعت التبلیغ و الدعوة یکی از جمعیت‌های گستردة‌ اسلامی محسوب می‌شود که اغلب اسلام‌گرایان از هر حزب، جنبش و مرامی در مراحل ابتدایی فعالیت‌های خود، ...

TasvirShakhes-WTJDY-005-ThaqalainSite

تضاد وهابیت با دیوبندیه

مقاله ای از علی زنگوئی زوزنی

مبنای فکری وهابیت ،مبارزه با عقل گرایی و مخالفت با هر نوع اجتهاد در احکام دین است،پیروی از هر مذهبی را باطل می داند. در ...

TasvirShakhes-WTJDY-004-ThaqalainSite

تاریخ و عقائد بریلویه

مقاله ای از سید حسین رضوی

بریلویه فرقه ای از سلسله قادریه است.این فرقه فراگیر ترین فرقه ای است که در شبهه قاره هند در عصر جدید است.این فرقه به دست ...

TasvirShakhes-WTJDY-003-ThaqalainSite

بررسی سلفی گری در شبه قاره هند

مقاله ای از حسن منتظری

تاریخ اهل حدیث و سلفی گری در شبه قاره به دوران قبل از شاه ولی الله دهلوی متوفی(1176ق) بر میگردد.ولی الله توجه و عنایت ویژه ...

TasvirShakhes-WTVH&SO-008-ThaqalainSite

آیا «جماعت تبلیغ» را می توان گروهی در خدمت اهداف وهابیت دانست؟!

مقاله ای در باب مطالعه فرقه وهابیت

جماعت تبلیغی، از پر نفوذترین و فراگیر ترین جنبش های اسلامی معاصر است که. در 1305ش/ 1926 توسط مولانا محمد الیاس (متوفی 1323ش/1944) بنیان گذاری ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen88

انتقادهای محمد زاهد الکوثری بر شاه ولی الله دهلوی

مقاله ای از علی ملا موسی میبدی

کوثری معتقد است که شاه ولی الله دهلوی قدمهایی را برای ترویج علم حدیث در هند آغاز کرد، اما اشتباهاتی را مرتکب شد. ایشان تا ...