ثقلین
TasvirShakhes-WTJDSH-010-ThaqalainSite

مدعیان سلفی ‌گری و داعش

مقاله ای از خدیجه شفائی

داعش گروهی تکفیری است که ادعای تبعیت از سلف و سلفیه را دارد. زمینه‌ها و علل مختلفی در پیدایش و شکل گیری و رشد این ...

TasvirShakhes-WTJDSH-009-ThaqalainSite

گروهک تروریستی داعش

مقاله ای در باب مطالعه گروهک تروریستی داعش

داعش حروف اختصاری «دولت اسلامی عراق و شام» است. که آنها یک گروه مسلح تروریستی هستند که اندیشه سلفی جهادی ( تکفیری) را پیشه خود ...

TasvirShakhes-WTJDSH-008-ThaqalainSite

ریشه‌های تفکر داعش (۶) تاریخچه، نگاه‌های فقهی و استدلالات

مقاله ای از شیخ لؤی المنصوری

داعش یا سازمان دولت، از جهت استراتژی اجرایی و کارکردی با القاعده و سلفیسم تفاوت دارد. زیرا سازمان‌های سلفی غالباً تلاش دارند وضعیتی قابل قبول ...

TasvirShakhes-WTJDSH-007-ThaqalainSite

ریشه‌های تفکر داعش (۵) تاریخچه، نگاه‌های فقهی و استدلالات

مقاله ای از شیخ لؤی المنصوری

اشکالاتی که مقدسی در مورد درگیری موجود در عراق ابراز داشت، نهایتاً منجر به جدایی میان او و شاگردش زرقاوی شد تا جایی که زرقاوی، ...

TasvirShakhes-WTJDSH-006-ThaqalainSite

ریشه‌های تفکر داعش (۴) تاریخچه، نگاه‌های فقهی و استدلالات

مقاله ای از شیخ لؤی المنصوری

ابوبکر بغدادی، جامعه را به دو قسمت یا بنا به قول خودش دو فسطاط (سایبان، چادر) تقسیم کرده است: فسطاط اول: سایبان ایمان که هیچ ...

TasvirShakhes-WTJDSH-005-ThaqalainSite

ریشه‌های تفکر داعش (٣) تاریخچه، نگاه‌های فقهی و استدلالات

مقاله ای از شیخ لؤی المنصوری

تکفیر تمامی شیعیان از عالم و عامی یکی از مبانی تفکر سلفیسم جهادی است و هیچ فرقی میان فرمانده و فرمانبردار وجود ندارد. مسأله‌ای که ...

TasvirShakhes-WTJDSH-004-ThaqalainSite

ریشه‌های تفکر داعش (٢) تاریخچه، نگاه‌های فقهی و استدلالات

مقاله ای از شیخ لؤی المنصوری

با مراجعه به نشریات و فایلهای صوتی منتشر شده‌ی این سازمان، می‌توان به علل پنهان در ورای ظهور این سازمان و پذیرش و اختیار برخی ...

TasvirShakhes-WTJDSH-003-ThaqalainSite

ریشه‌های تفکر داعش (١) تاریخچه، نگاه‌های فقهی و استدلالات

مقاله ای از شیخ لؤی المنصوری

درگیری میان سازمان دولت و القاعده به دلیل خلاف‌های شرعی سازمان دولت (به اعتقاد القاعده) همچون وارد کردن اتهام مزدوری و خیانت و مورد هدف ...

TasvirShakhes-WTJDSH-002-ThaqalainSite

دابق؛ چشم انداز راهبردی داعش

مقاله ای از امیر فاطمی صدر

شماره اول مجله فرقه داعش، در تاريخ 14 تيرماه سال 1393، 5 جولاي 2014 و يك ماه بعد از سقوط موصل، توسط اين گروه و ...

TasvirShakhes-WTJDSH-001-ThaqalainSite

الدوله الإسلامیه: … الجذور … التوحش … المستقبل

مقاله ای از عبدالباری عطوان

كتاب الدولة الإسلامیة: ... الجذور ... التوحش ... المستقبل توسط عبد الباری عطوان خبرنگار و کارشناس مسایل «القاعده» به رشته تحریر درآمده است. نويسنده در ...