ثقلین
TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-84-Thaqalain_IR

سجده لزوما عبادت نیست

مبانی فکری تکفیری ها

در روایتی پیامبر(ص) می فرمایند که اگر به سجده بر غیرخدا امر می کردم، آن را بر زن واجب می کردم تا برای همسرش سجده ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-83-Thaqalain_IR

حرمت سجده برای خدا غیر از مشرکانه بودن آن است

مبانی فکری تکفیری ها

در روایتی پیامبر (ص) می فرماید اگر دستور سجده برای کسی را می دادم آن را بر زن واجب می کردم تا به همسرش ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-82-Thaqalain_IR

هر سجده ای عبادت نیست

مبانی فکری تکفیری ها

ابن کثیر در تفسیر خود تأکید دارد که سجده بر حضرت آدم برای تحیت بود و عبادت به حساب نمی آمد. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-81-Thaqalain_IR

طبری و تفسیر سجده بر آدم

مبانی فکری تکفیری ها

طبری از بزرگترین مفسران اهل سنت سجده ملائکه برآدم را سجده تحیت می داند و آن را عبادت نمی داند. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-80-Thaqalain_IR

قرطبی و سجده بر آدم

مبانی فکری تکفیری ها

قرطبی در تفسیر خود سجده بر آدم توسط ملائکه را عبادت نمی داند. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-79-Thaqalain_IR

سجده بدون نیت عبادت شرک نیست

مبانی فکری تکفیری ها

در آموزه‌های دینی سجده بر غیر خداوند گناه است و شرک نیست. شرک امری حرام است اما هر حرامی شرک نیست. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-78-Thaqalain_IR

عبادت مشروط به نیت است

مبانی فکری تکفیری ها

سجده اگر با نیت عبادت باشد کفر است ولی اگر برای تحیت و یا تواضع و احترام باشد موجب کفر نیست. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-77-Thaqalain_IR

سجده بر آدم در منابع اهل سنت

مبانی فکری تکفیری ها

سجده برآدم در منابع اهل سنت به عنوان تحیت بر آدم تفسیر شده و این یعنی سجده می تواند دارای معنای غیر عبادی نیز باشد. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-76-Thaqalain_IR

سجده صحابه بر پیامبر(صلی الله علیه و آله) اگر اجازه می داد

مبانی فکری تکفیری ها

برخی صحابه از شدت محبت نسبت به پیامبر(صلی الله علیه و آله) می خواستند بر ایشان سجده کنند. و این درحالی بود که می دانستند ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-75-Thaqalain_IR

معاذ بن جبل و سجده بر پیامبر صلی الله علیه و آله

مبانی فکری تکفیری ها

معاذ بن جبل و پیامبر(صلی الله علیه و آله) در موضوع سجده بر غیر خداوند صحیت کردند و متفاهم ایشان مسئله شرک نبود و ایشان ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-74-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا در نظر ابن تیمیه

مبانی فکری تکفیری ها

ابن تیمیه نیز در سجده برای غیر خداوند معتقد است شرک و کفر بودن آن مشروط به نیت سجده کننده است. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-73-Thaqalain_IR

بدعت وهابیت در سجده بر غیر خداوند

مبانی فکری تکفیری ها

در حالی که تمامی فرق و مذاهب در طول ناریخ سجده بدون نیت عبادت را شرک نمی دانند وهابیت آن را مطلقا شرک می داند. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-72-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا (۸)

مبانی فکری تکفیری ها

سجده بر غیر خداوند بدون نیت عبادت کفر نیست. این موضوع نزد بزرگان حنفی تأکید شده است. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-71-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا (۷)

مبانی فکری تکفیری ها

سجده بر غیر خداوند در نظر عالمان حنبلی به عنوان گناهی کبیره بوده و مصداق شرک به حساب نمی‌آید. ...

صفحه 1 از 1012345...10...قبلی »