ثقلین
TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-90-Thaqalain_IR

جواز برگزاری جشن میلاد نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) – محمد عمر سربازی

شبهات اعتقادی تکفیری ها

مولوی محمد عمر سربازی از علمای اهل سنت ایران، در جواز جشن میلاد نبی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می گوید: جلسه ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-89-Thaqalain_IR

جواز برگزاری جشن میلاد نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) – سیوطی

شبهات اعتقادی تکفیری ها

سیوطی در جواز برگزاری جشن میلاد نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) به چند دلیل استناد می کند: اول: حدیث روزه گرفتن ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-88-Thaqalain_IR

جواز برگزاری جشن میلاد نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) – قسطلانی (۲)

شبهات اعتقادی تکفیری ها

قسطلانی از علمای شافعی قرن نهم در تایید احتفال به میلاد نبی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) چنین استدلال می کند: وقتی عذاب در ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-87-Thaqalain_IR

جواز برگزاری جشن میلاد نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) – قسطلانی (۱)

شبهات اعتقادی تکفیری ها

قسطلانی با تایید جواز احتفال در روز میلاد نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) از برگزاری جشن چنین روزی از قدیم الایام ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-86-Thaqalain_IR

جواز برگزاری جشن میلاد نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) – مفتی خدانظر

شبهات اعتقادی تکفیری ها

در فتاوای دارالعلوم زاهدان مبنی بر جواز برگزاری جشن میلاد نبی اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) چنین آمده است: انعقاد چنین جلسه ای(برگزاری ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-85-Thaqalain_IR

جواز برگزاری جشن میلاد نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) – ابن الحاج

شبهات اعتقادی تکفیری ها

ابن الحاج از علمای مالکی متعلق قرن هشتم در جواز برگزاری جشن میلاد نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین استدلال می ...