ثقلین
TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-69-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا (۵)

مبانی فکری تکفیری ها

سجده بر غیر خدا اگر با نیت تحیت باشد شرک نیست هرچند گناه کبیره است. اگر سجده با نیت تعظیم و عبادت باشد شرک می ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-68-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا (۴)

مبانی فکری تکفیری ها

سجده بر غیر خدا بدون قید اعتقاد به ربوبیت، باعث شرک نیست. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-67-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا (۳)

مبانی فکری تکفیری ها

سجده تحیت مانند سجده برای حضرت آدم شرک نیست. هرچند شارع آن را برای غیر خداوند حرام کرده است. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-66-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا (۲)

مبانی فکری تکفیری ها

در حالی که همه مسلمانان و فقها در طول تاریخ سجده را فقط حرام می دانند. اما وهابیت سجده را مطلقا نشان شرک دانسته باعث ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-65-Thaqalain_IR

سجده بر غیر خدا (۱)

مبانی فکری تکفیری ها

سجده بر غیر خدا اگر با نیت تحیت باشد شرک نیست هرچند گناه کبیره است. اگر سجده با نیت تعظیم و عبادت باشد مصداق شرک ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-64-Thaqalain_IR

تعریف عبادت از نظر وهابیت(آل الشیخ)

مبانی فکری تکفیری ها

آل الشیخ که از نوادگان محمد بن عبد الوهاب به حساب می آید، عبادت را به هر چیزی که باعث تقرب شود و امتثال امر ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-63-Thaqalain_IR

تعریف عبادت نزد وهابیت (صالح بن فوزان)

مبانی فکری تکفیری ها

صالح بن فوزان در تعریف عبادت از تعریف ابن تیمیه تبعیت کرده است. هرچند تعریف دیگر را نیز اورده ، اما تعریف ابن تیمیه را ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-62-Thaqalain_IR

تعریف صحیح عبادت

مبانی فکری تکفیری ها

عزامی شافعی در کتاب فرقان القرآن به موضوع و جایگاه نیت در تعریف عبادت و عبادت بودن یک عمل دقت کرده است. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-61-Thaqalain_IR

تعریف صحیح عبادت نزد ابن علان

مبانی فکری تکفیری ها

ابن علان در کتاب دلیل الفالحین به تعریف عبادت پرداخته و شرط نیت و معرفت معبود به عنوان معبود را در عبادت بودن عمل مورد ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-60-Thaqalain_IR

شرط عبادت بودن؛ نیت

مبانی فکری تکفیری ها

حاشیة الشهاب بر تفسیر بیضاوی در تعریف عبادت به موضوع نیت و معرفة به عنوان شرط عبادت بودن یک عمل اشاره کرده است. ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-59-Thaqalain_IR

وهابیت و شرک نبودن طواف قبور

مبانی فکری تکفیری ها

در اندیشه وهابیت طواف دور قبور شرک نیست. این موضوع را در آثار بزرگان وهابیت می توان دید. آنها طواف بر قبور را بدعت می ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-58-Thaqalain_IR

نذر بدون قصد تقرب شرک نیست

مبانی فکری تکفیری ها

ابن تیمیه در مورد نذر به این نکته واقف بوده و اشاره کرده است که نذر بدون نیت تقرب شرک نیست. سوال این است که ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-57-Thaqalain_IR

قصد تقرب معیار شرک بودن

مبانی فکری تکفیری ها

ابن عثیمین از بزرگان وهابیت در مورد ذبح اشاره دارد که ذبح بدون نیت عبادت و تقرب شرک نیست. او معتقد است محمد بن عبدالوهاب ...

TasvirShakhes-MabaniyeTakfir-56-Thaqalain_IR

جایگاه نیت در عبادت (۴)

مبانی فکری تکفیری ها

عبادت باید با نیت همراه باشد وگرنه عنوان عبادت بر آن صدق نمی کند. ...

صفحه 1 از 13012345...102030...قبلی »