ثقلین
N05

نمازجمعه تیر

بیست و هفتم تیرماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
45

جلسه نهم – شب قدر

بیست و ششم تیرماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
15

جلسه دوازدهم – کنترل ذهن و سلطنت بر درون

دوم تیرماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
N04

نمازجمعه خرداد

سی ام خردادماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13930327-HadisOnvanBasari-08-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه هشتم

آیت الله صدیقی؛ 27 خرداد 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
19

جلسه یازدهم

بیست و ششم خردادماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13930320-HadisOnvanBasari-07-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه هفتم

آیت الله صدیقی؛ 20 خرداد 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
44

جلسه دهم – کنترل ذهن و سلطنت بر درون

نوزدهم خردادماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
42

جلسه نهم – کنترل ذهن و سلطنت بر درون

دوازدهم خردادماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
08

جلسه هشتم – حلول ماه مبارک شعبان

یازدهم خردادماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
41

جلسه هشتم – کنترل ذهن و سلطنت بر درون

پنجم خردادماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
14

جلسه هفتم

بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
N03

نمازجمعه اردیبهشت

بیست و ششم اردیبهشت ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13930224-HadisOnvanBasari-06-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه ششم

آیت الله صدیقی؛ 24 اردیبهشت 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 58 از 78« بعدی...102030...5657585960...70...قبلی »