ثقلین
TasvirShakhes-Sadgihi-NamazJome13951129-ThaqalainSite

مردم از مسئولین گله مندند

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 29 / 11 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadgihi-NamazJome13951101-ThaqalainSite

آتش نشانان همیشه درخط مقدم ایثارند

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 01 / 11 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadgihi-NamazJome13950905-ThaqalainSite

آمریکا با تمدید تحریم های گذشته برجام را نقض کرده است

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 05 / 09 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadgihi-NamazJome13950730-ThaqalainSite

آل سعود، همان بنی امیه است

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 30 / 07 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadgihi-NamazJome13950702-ThaqalainSite

دفاع مقدس حضور عینی آرمان‌ها و اعتقادات اسلامی در صحنه رویارویی بود

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 02 / 07 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadgihi-NamazJome13950605-ThaqalainSite

ساده زیستی دولتمردان فراموش نشود

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 05 / 06 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadgihi-NamazJome13950508-ThaqalainSite

حقوق‌های نجومی احساسات مردم را جریحه‌دار کرده و منتظر برخورد با متخلفین هستند

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 08 / 05 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadgihi-NamazJome13950404-ThaqalainSite

سرنوشت شاه مخلوع ایران در انتظار آل‌خلیفه و آل‌سعود است

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 04 / 04 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadgihi-NamazJome13950314-ThaqalainSite

خدا نکند نماینده‌ای ملتزم به بیانات رهبری نباشد

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 14 / 03 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadgihi-NamazJome13950217-ThaqalainSite

سازش با آمریکا به حکم اسلام ممکن نیست

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 17 / 02 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadgihi-NamazJome13950113-ThaqalainSite

به حکم قرآن باید قدرت دفاعی را افزایش دهیم

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 13 / 01 / 1395
در حال لود شدن فایل های صوتی...